Procedura rejestracji Kościołów i innych związków wyznaniowych w Polsce na przykładzie wspólnoty Kościoła Latającego Potwora Spaghetti

Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza przebiegu postępowania
i ocena zasadności działań organów państwa w sprawie rejestracji w Polsce wspólnoty
Kościoła Latającego Potwora Spaghetti. W tekście odwoływano się przede
wszystkim do dostępnego publicznie materiału dowodowego zgromadzonego
w sprawie oraz decyzji i orzeczeń wydanych w toku postępowania administracyjnego
i sądowoadministracyjnego.

Zapraszamy do lektury.

Procedura rejestracji Kościołów i innych związków