Rejestracja Kościoła Latającego Potwora Spaghetti...

Wniosek o rejestrację KLPS został wysłany 27 lipca 2012. 15 marca 2013 otrzymaliśmy decyzję odmowną. 28 kwietnia 2015 WSA uchylił II odmowną decyzję MAiC, mimo to urząd 19 sierpnia ponownie odmówił rejestracji. 27 lipca 2018 NSA oddalił naszą apelację. Skarga do ETPC została wysłana
25 stycznia 2019
. Historia rejestracji znajduje się tutaj.

A+ A A-

Rejestracja Kościoła

Rejestracja Kościoła Latajacego Potwora Spaghetti

14 września 2018


Właśnie otrzymaliśmy pisemne uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lipca 2018. Jak zawsze udostępniamy Wam pismo do wglądu i oceny. Jak wiadomo, wyrok jest odmowny, gdyż NSA podtrzymał wyrok WSA w naszej sprawie. Argumentacja jest praktycznie taka sama jak w przypadku Sądu Wojewódzkiego i ku naszemu rozczarowaniu Sąd Naczelny w żaden realny sposób nie spróbował nawet pochylić się nad rejestracją naszego Kościoła i kontrargumentami, na które próbowaliśmy zwrócić uwagę. Niemniej oceńcie sami. Czekamy na Wasze opinie i sugestie.

 

W tym miejscu ponownie chcielibyśmy podkreślić że sprawa nie jest zakończona i że szykujemy się do przedłożenia naszej sprawy pod osąd Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Jesteśmy przekonani że na tym szczeblu sprawiedliwość zwycięży i będziemy mogli dumnie i na równi z innymi wyznaniami obnosić się naszą Wiarą w Jego Makaronowatość. W walce tej, reprezentować będą nas mecenasi Dariusz Goliński i Magdalena Matusiak-Frącczak, bez których wkładu i wiedzy nie zaszlibyśmy tak daleko, za co wielce im dziękujęmy.

 

O wszystkich podejmowanych krokach będziemy Was na bieżąco informować. 

 

Uzasadnienie wyroku można pobrać tutaj.

 

 

27 lipca 2018


Jak już zapewne wiecie, w szóstą rocznicę złożenia naszego wniosku o rejestrację, tj. 27 lipca 2018 na rozprawie w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, Sąd oddalił naszą skargę kasacyjną do wyroku w WSA w sprawie rejestracji Polskiego Kościoła Latającego Potwora Spaghetti.

 

Chociaż na pełne, pisemne uzasadnienie wyroku musimy jeszcze poczekać, to jednak Sąd dość jasno dał do zrozumienia, że zgadza się z oceną Ministerstwa oraz twórców nieszczęsnej ekspertyzy, że my Pastafarianie tak naprawdę nie wierzymy, a Kościół LPS nie został utworzony w celu szerzenia wiary w Jego Makaronowatość.

 

Dla zainteresowanych, w Radio Pasta można obejrzeć nagranie z całej rozprawy tutaj.

 

NSA jest najwyższą instancją w kraju, do której mogliśmy zgłosić się w naszej sprawie. Wyrok, chociaż do pewnego stopnia oczekiwany, jest dla nas całkowicie nie do przyjęcia, tym bardziej że Sąd w naszym odczuciu nie poświęcił naszej sprawie najmniejszej uwagi i poniekąd 'podbił pieczątkę' pod wszystkim tym co wcześniej orzekł WSA. Jak możecie się domyślić, taki stan rzeczy nas nie satysfakcjonuje i z wielką dozą smutku iż ponownie obywatele Polski muszą udawać się po sprawiedliwość poza granice naszej Ojczyzny, będziemy robili dokładnie to. Wraz z naszymi pełnomocnikami podejmujemy już przygotowania aby naszą sprawę przedstawić w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu, a w dniu otrzymania pisemnego uzasadnienia wyroku rozpoczniemy pracę nad pisaniem i argumentowaniem odpowiedniego wniosku i skargi. O wszystkim będziemy na bieżąco Was drogie Rodzeństwo informować, chociaż już teraz musimy Wam przekazać smutną prawdę że na rozprawę w ETPCS czeka się nawet cztery lata. Fakt ten sprawia że planujemy wprowadzić pewne istotne zmiany w funkcjonowaniu naszej wesołej społeczności, tak aby jak dotychczas prężnie się rozwijała, zadając kłam stwierdzeniu że Kościół nie został powołany właśnie w tym celu. Można powiedzieć że zmiany te doprowadzą do jeszcze większego rozkwitu Pastafarianizmu w Polsce i wraz z Łaską Potwora będziemy mogli nieść Jego Słowa, talerz pełen Jego Ciała i kufel pieniący się Świętym Napojem!

W tym miejscu chcielibyśmy, zarówno w imieniu własnym jak i wszystkich Pastafarian, serdecznie podziękować naszym pełnomocnikom za nieocenioną pomoc i wsparcie prawne, w szczególności mec. Dariuszowi Golińskiemu, mec. Magdalenie Matusiak-Frączak, a także mec. Marcinowi Górskiemu.

 

Dziękujemy również za Wasz nieoceniony wkład w budowanie naszej społeczności i za dzisiejszą obecność na rozprawie.

 

Nie martwmy się jednak! Jego Makaronowatość zwycięży, jest to tylko kwestia czasu :) Zanim się to jednak stanie, my dalej będziemy działać. Przed nami intensywny czas, w którym czekają nas liczne spotkania, Stoisko Pastafarian na ASP (Pol`and`Rock) oraz V Zjazd Pastafarian. :) Na wszystkie wydarzenia serdecznie zapraszamy i zachęcamy do aktywnego udziału. Wszakże my wszyscy tworzymy naszą Wspólnotę i tylko dzięki Waszemu zaangażowaniu udało nam się dojść tak daleko. Ciekawe gdzie uda się dotrzeć, gdy będzie ono jeszcze większe? ;)

 

 

RAmen!

Artur i Piotr

 

20 lipca 2016


 

Jak już wielokrotnie wspominaliśmy, majowa przegrana w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, w którym Sąd podtrzymał  decyzję odmowną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (wcześniej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji) bynajmniej nie zakończyła naszej drogi w kierunku wpisania do rejestru kościołów i związków wyznaniowych Naszej Wspólnoty. Walczymy dalej!

13 lipca 2016  została złożona skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego w naszej sprawie. Jej autorami są dr Magdalena Matusiak-Frącczak, dr Marcin Górski i mec Dariusz Goliński, którzy połączyli swoją wiedzę prawa oraz doświadczenie, aby wreszcie sprawiedliwość mogła zatriumfować, a nasi oficiele przypomnieli sobie podstawy Konstytucji i poszanowania praw obywatelskich. W tym miejscu chcielibyśmy złożyć im największe z podziękowań, gdyż ich wsparcie merytoryczne jest dla naszej sprawy zwyczajnie nieocenione. Szczególna wdzięczność należy się mec Golińskiemu, który jest z nami od samego początku drogi sądowej, a jego rady i spostrzeżenia, nie tylko w zakresie prawnym pomogły nam wielokrotnie.

Rozprawa w Naczelnym Sądzie Administracyjnym wyczerpuję drogę sądową w Polsce. Jeżeli, nie daj Potworze, Sąd orzeknie przeciwko nam, to będziemy zmuszeni złożyć kolejną skargę, tym razem do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Co w takim przypadku niechybnie uczynimy, niemniej z wielkim smutkiem, gdyż raz jeszcze społeczność miedzynarodowa będzie musiała uczyć Polskę demokracji, z którą przy olbrzymim przerażeniu, w naszym kochanym kraju bywa coraz gorzej.

Nie martwmy się jednak zawczasu :) Chwalmy Potwora, jedzmy Spaghetti, wypijmy piwerko uświęcając Piątek i czekajmy rozprawy, która na pewno będzie wielkim wydarzeniem :) A czasu na to chwalenie będzie dość dużo, gdyż obecnie na rozprawę w NSA czeka się nawet dwa lata...

Treść Apelacji można przeczytać TUTAJ.

 

15 czerwca 2016


 

Witamy Rodzeństwo!

 

Właśnie otrzymaliśmy pisemne uzasadnienie wyroku z 19 maja 2016 w sprawie rejestracji Naszego Kościoła Latającego Potwora Spaghetti. Kto nie był obecny, bądź nie miał cierpliwości by wysłuchać bezbożnej deklaracji Sądu w Radiu Pasta, może teraz wyczytać opinię wymiaru 'Sprawiedliwości' w formie pisanej. 

 

Chociaż pisemne uzasadnienie wyroku nie wnosi niczego nowego w odniesieniu do tego co zostało powiedziane na sali sądowej, to jednak nie pozostaje to mniej oburzające niż było. Pomimo spełniania wszystkich wymogów prawnych i tysięcy Wyznawców, Kościół Latającego Potwora Spaghetti nie jest nadal uznawany za religię, gdyż urzędnik po prostu tak stwierdził, kpiarsko twierdząc przy tym, że nie są łamane nasze Konstytucyjne Prawa do wolności wyznania!

 

Niech i tak będzie. Jak można zmierzyć wiarę oraz rewizję Konstytucji przedstawimy w trakcie apelacji do Naczelnego Sadu Administracyjnego, którą niebawem złożymy. Jeżeli tam nie znajdziemy sprawiedliwości, kolejnym krokiem będzie Strasburg.

 

O wszystkich działaniach, naturalnie będziemy na bieżąco informować.

 

 

Treść Wyroku można pobrać TUTAJ.

 

 

19 maja 2016


 

19 maja 2016 na rozprawie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, Sąd oddalił naszą skargę na odmowną decyzję Ministarstwa w sprawie rejestracji Polskiego Kościoła Latającego Potwora Spaghetti.

 

Chociaż na pełne, pismene uzasadnienie wyroku musimy jeszcze poczekać, to jednak Sąd dość jasno dał do zrozumienia, że zgadza się z oceną Ministerstwa oraz twórców nieszczęsnej ekspertyzy, że my Pastafarianie tak naprawdę nie wierzymy, a Kościół LPS nie został utworzony w celu szerzenia wiary w Jego Makaronowatość. Jednocześnie, kończąc uzasadnienie wyroku, Sąd powtórzył stwierdzenie Ministerstwa, że odmawiając nam rejestracji wcale nie są łamane nasze Konstytucyjne prawa do wolności sumienia i wyznania, gdyż możemy sobie przecież dalej wierzyć w swoim własnym zakresie.

 

Nie wiemy, jakie są Wasze odczucia, ale według nas taka decyzja jest w łagodnych słowach skandaliczna! Raz kolejny, w Państwie Polskim, dowiedzione zostało, że prawo prawem, ale tak naprawdę liczy się opinia urzędnika, z którą się liczyć trzeba a polemizować nie ma sensu. Nie wiemy na jakich przesłankach została podjęta taka decyzja i nie mamy zamiaru tego w tym miejscu rozstrząsać. Są do tego bardziej odpowiednie miejsca. Następnym z nich będzie Naczelny Sąd Administracyjny, do którego niezwłocznie złożymy apelację od dzisiejszego wyroku WSA. Jeżeli zaś i w tej, najwyższej już krajowej instancji nie znajdziemy tak oczywistej przecież sprawiedliwości, będziemy musieli udać się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Tym samym, raz jeszcze międzynarodowa instytucja będzie musiała pouczać polskich oficieli na temat poszanowania demokracji, praw obywatelskich i potrzeby przestrzegania Konstytucji. Wszak Polska przewodzi w niechlubnym rankingu przegranych spraw w tejże instytucji.

 

Nie martwmy się jednak! Jego Makaronowatość zwycięży, jest to tylko kwestia czasu :) Zanim się to jednak stanie, my dalej będziemy działać. Przed nami intensywny czas, w którym czekają nas liczne spotkania, celebracja Jego Mackowatości w Potwornej Wiosce na Przystanku Woodstock oraz III już Zjazd Pastafarian :) Na które to wszystkie wydarzenia serdecznie zapraszamy i zachęcamy do aktywnego udziału. Wszakże my wszyscy tworzymy naszą Wspólnotę i tylko dzięki Waszemu zaangażowaniu udało nam się dojść tak daleko. Ciekawe gdzie uda się dotrzeć, gdy będzie ono jeszcze większe? ;)

 

Naturalnie, o wszystkich naszych działaniach będziemy Was na bieżąco informować. 

 

RAmen!

Artur i Piotr

 

 

17 września 2015


 

Jak wielu z Was zapewne wie, pomimo kolejnej wygranej rozprawy sądowej w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, w której Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ponownie musiało przyznać się do swojej niekomepetencji, urzędnicy nadal usilnie twierdzą, że nie jesteśmy prawdziwą religią. Jako że nas znacie i dobrze wiecie, że nie zamierzamy tematu odpuścić ;) 17 września do WSA przekazana została skarga, którą w dwóch odsłonach stworzyli nasi pełnomocnicy - mecenasi Dariusz Goliński i Magdalena Matusiak-Frącczak. Naszym pełnomocnikom ponownie bardzo serdecznie dziękujemy za pomoc.

 

Treść złożonych skarg możecie pobrać:

Mec. Dariusz Goliński: tutaj.

Mec. Matusiak-Frącczak: tutaj.

 

Chociaż w większości treść skarg jest podobna do tej, którą składaliśmy ostatnio, niemniej zmianie uległy pewne bardzo istotne kwestie. Obecnie, po zmianach w prawie administracyjnym, sąd może swym wyrokiem bezpośrednio nakazać podmiotowi (w tym przypadku Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji) nie tylko ponowne rozpatrzenie sprawy jak dotychczas, a bezpośrednie wykonanie konkretnej czynności, czyli w naszej sprawie wpisanie Polskiego Kościoła Latającego Potwora Spaghetti do rejestru kościołów i związków wyznaniowych, o co oczywiście wnioskujemy :) Jeżeli Ministerstwo samo nie potrafi postąpić słusznie, to może Sąd je do tego przymusi.

 

Czekajmy więc cierpliwie na kolejny termin rozprawy, który możliwe, że będzie miał miejsce jeszcze w tym roku :) Cóż za cudowne Święta by to były, gdybyśmy mogli je celebrować już jako pełnoprawny i równy innym Kościół!

 

 

19 sierpnia 2015


3 decyzja Ministerstwa już u nas!

 

Przed chwilą dotarła do nas kolejna decyzja Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dotycząca rejestracji naszego Kościoła. Chociaż po, drugim już, kwietniowym zwycięstwie z MAC w WSA w Warszawie nie spodziewaliśmy się, że Ministerstwo zaskoczy nas jakoś pozytywnie (przypominamy, że WSA wskazało na poważne uchybienia formalne w procedurze decyzyjnej MAC) i tym samym, tak jak myśleliśmy, obecna decyzja jest odmowna.

 

Niemniej to, w jaki sposób Ministerstwo potraktowało nasz wniosek, który wyrokiem sądu trafił do ponownego rozpatrzenia, jest wręcz skandaliczny! MAC najzwyczajniej w świecie skopiowało poprzednią decyzję odmowną i obarczając ją nową datą i poprawnym już podpisem urzędnika przesłało ją dalej! W treści dokumentu nie ma nawet wzmianki o kwietniowej rozprawie!

To dowodzi w jaki sposób Państwo traktuje zwykłych obywateli. Nie dość, że to z winy nieścisłości formalnych popełnionych przez  samych urzędników, sprawa ponownie trafia do Sądu i przedłuża proces rejestracji. To do tego, zwyczajna zmiana daty i podpisu w skopiowanym dokumencie zajęła Ministerstwu pełnię przysługującego na to czasu! Pamiętajmy, że 30 dni na wydanie decyzji to nie obowiązek, to maksymalny przysługujący w tym momencie czas. Niektórzy oskarżają nas, że kpimy z religii. My zaś twierdzimy, że Ministerstwo kpi nie tylko z nas, swoich obywateli, ale także z prawomocnego wyroku sądu (o którym nie wspomniało nawet w piśmie), prawa na którego obronie powinno stać oraz z powagi własnego urzędu!

O wszelkich dalszych posunięciach będziemy na bieżąco informować.

Decyzję można pobrać tutaj.

Dla porównania, poprzednią decyzją można pobrać tutaj.

 

28 kwietnia 2015


Treść uzasadnienia wyroku WSA ws. Rejestracji KLPS

 

Witamy Rodzeństwo!

Zgodnie z obietnicą, zamieszczamy do pobrania treść uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie rejestracji Kościoła Latającego Potwora Spaghetti.

 

Dla nieobytych, jest to już drugi wyrok Sądu, uchylający decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji. Od momentu otrzymania uzasadnienia, MAC ma miesiąc na ewentualne wniesienie o kasację wyroku do NSA, jeżeli tego nie uczyni (a sądzimy, że nie) sprawa rejestracja wróci do ministerstwa w trybie odwoławczym, czyli będzie miało jedynie miesiąc na ponowne wydanie decyzji. 

 

Pomimo tego, że w Sądzie nie była rozpatrywana część merytoryczna naszej skargi, a wyrok uchylający opiera się na zarzutach formalnych, kolejna porażka MAC świadczy o jawnej niekompetencji urzędników, którzy nie potrafią lub nie chcą przestrzegać prawa, na którego straży w teorii stoją.

 

Zapewniamy, że nasza sprawa wróci ponownie na wokandę Sądu, gdzie domagać będziemy się rozpatrzenia jej pod kątem, który jest tutaj najistotniejszy, czyli dlaczego MAC twierdzi że nasza wiara jest gorsza od innych i dlaczego odmawia nam podstawowych, konstytucyjnych praw do wolności wyznania.

Uzasadnienie dostępne jest tutaj.

 1 kwietnia 2015


 

Termin rozprawy w WSA wyznaczony

Termin rozprawy w WSA został wyznaczony na godz. 9:40 - 28 kwietnia 2015. Zapraszamy wszystkich do udziału w tej rozprawie.

Więcej informacji tutaj.

 

Odpowiedź MAiC na skargę można pobrać tutaj.

 

 

9 lutego  2015


II Skarga do WSA na decyzję odmowną MAC w sprawie wpisania Kościoła Latającego Potwora Spaghetti do rejestru związków wyznaniowych

Zgodnie z obietnicą, dajemy Wam do wglądu treść kolejnej skargi kierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na drugą odmowną decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wpisania Kościoła Latającego Potwora Spaghetti do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych. Dla niewtajemniczonych – MAiC, mimo pozytywnego dla nas wyroku WSA z dnia 8 kwietnia 2014, umorzyło postępowanie.

Tym razem, otrzymaliśmy pomoc prawną nie tylko od mec. Dariusza Golińskiego, ale także od mec. Magdaleny Matusiak-Frącczak, która również otrzymała pełnomocnictwo w sprawie. W imieniu własnym oraz wszystkich zaangażowanych w rejestrację Kościoła LPS ponownie pragniemy serdecznie podziękować za profesjonalną pomoc w naszych działaniach.

Każdy z pełnomocników napisał własną skargę i obie zostały wysłane do WSA w Warszawie. Naturalnie obie skargi będą rozpatrywane razem, na jednej rozprawie, na której pod kątem prawnym wspierać nas będą wyżej wymienione osoby.

6 lutego 2015 skarga została skierowana do Sądu za pośrednictwem Ministerstwa, które od dnia doręczenia ma 30 dni na przesłanie jej do WSA. Sąd natomiast nie ma określonego czasu, w którym musi zająć się sprawą, uzależnione jest to od natłoku pracy. Zakładamy, że potrwa kilka miesięcy. O wszystkich nowościach w tej sprawie będziemy Was oczywiście na bieżąco informowali.

Ponownie liczymy, że sprawa zakończy się w WSA i po tak silnych oskarżeniach, Ministerstwo w końcu przestanie być stronnicze w naszej sprawie i pozwoli nam działać na równi ze wszystkimi zarejestrowanymi Kościołami i związkami wyznaniowymi w Polsce. Jeśli tak się nie stanie, to jak wcześniej podkreślaliśmy, skierujemy sprawę dalej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a jeśli będzie trzeba, to pójdziemy do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Mamy jednak nadzieję, że Jego Makaronowatość uchroni nas przed takim rozwojem rzeczy i już z końcem roku będziemy mogli dumnie głosić Luźny Kanon w naszym przepięknym kraju :)

Skarga mec. Magdaleny Matusiak Frącczak: tutaj.

Skarga mec. Dariusza Golińskiego: tutaj.

 

7 stycznia  2015


Odpowiedź na wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Dzisiaj otrzymaliśmy wielce oczekiwaną (nie wspominając, że bezzasadnie opóźnioną o miesiąc) decyzję Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w sprawie wpisu do rejestru kościołów i związków wyznaniowych Kościoła Latającego Potwora Spaghetti. Decyzja, tak jak antycypowaliśmy, jest

odmowna. Ministerstwo ponownie nie zawiodło i okrasiło pismo bardzo ciekawymi spostrzeżeniami i argumentami, dlaczego odmawia nam prawa do wolności wyznania. Niebywałość i groteskowość tych treści przyćmiewa wszystkie poprzednie decyzje razem wzięte ;)

Początkowo chcieliśmy powycinać i powklejać najciekawsze fragmenty, ale oznaczałoby to przekopiowanie praktycznie całego tekstu :) Dlatego gorąco zachęcamy do lektury całości, gdyż każdy znajdzie tam coś dla siebie i o sobie ;)

Tekst Decyzji możecie znaleźć TUTAJ

Jak wiadomo, jest to kolejna decyzja w odpowiedzi na skierowane przez nas odwołanie do decyzji z 21 października 2014 roku, która umarzała postępowanie rejestracyjne KLPS. Tym samym kończy się droga urzędowa. Bez obaw jednak drodzy Pastafarianie :) Tak jak deklarowaliśmy, my sprawy nie odpuścimy, bo chociaż Potwór się nie obraża, to my w swej ludzkiej słabości, jak najbardziej ;) W nadchodzących dniach (mamy na to miesiąc czasu), skierujemy ponownie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezbożną decyzję MAC. Najwidoczniej Ministerstwo zapomniało porażkę z kwietnia ubiegłego roku, więc my chętnie przypomnimy mu jej smak, tak odmienny od cudownego smaku Spaghetti :) Jesteśmy zdeterminowani, a kolejne bezprawne i niekonstytucyjne odmowy urzędników jedynie tą determinację zwiększają, choćby miała nas doprowadzić do samego Strasburga!

Oczywiście, jak zawsze będziemy o wszystkim informowali na bieżąco :)

 

3 listopada  2014 


Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy został wysłany.

Udostępniamy do wglądu wniosek o ponowne rozpatrzenie w sprawie rejestracji Kościoła Latającego Potwora Spaghetti. Dzisiaj wniosek został wysłany do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, które będzie miało miesiąc na ustosunkowanie się do jego treści. Jak sami zobaczycie, tekst wniosku obnaża w brutalnie trafny sposób złą wolę i nieudolność Ministerstwa okazywane w trakcie postępowania rejestracyjnego naszego Kościoła. Autorem wniosku jest mecenas Dariusz Goliński, któremu jesteśmy wielce wdzięczni za jego zaangażowanie i profesjonalizm, które da się dostrzec już od pierwszej strony :)

Jeśli MAiC podtrzyma swoją decyzję, wówczas będziemy zmuszeni ponownie oddać sprawę do WSA. Jeśli tym razem nie otrzymamy jednoznacznie satysfakcjonującego dla nas wyroku, złożymy skargę do NSA. W ostateczności spotkamy się w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu.

Jak zwykle będziemy Was informować o dalszych losach rejestracji naszego Kościoła.

Wniosek można pobrać tutaj.

 

 

21 października  2014

 


 

 

Decyzja ministerstwa uwzględniająca wyrok WSA.

Otrzymaliśmy oficjalne pismo z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w sprawie wpisu do rejestru kościołów i związków wyznaniowych Kościoła Latającego Potwora Spaghetti. Decyzja Ministerstwa jest ODMOWNA. Urząd umarza postępowanie.

Z treścią pisma możecie się w pełni zapoznać TUTAJ.

Jak widać na pierwszy rzut oka, Ministerstwo nie wysiliło się specjalnie w komponowaniu treści odmowy. Zdecydowana większość zawartych w niej informacji jest zwyczajnym przedrukiem z pierwszej decyzji odmownej, którą otrzymaliśmy w marcu 2013 roku. Ministerstwo nadal usilnie twierdzi, że pastafarianizm nie jest prawdziwą religią, a Kościół Latającego Potwora Spaghetti nie został utworzony w celu "wyznawania i szerzenia wiary religijnej". Zmianie uległ jedynie formalny powód. W uproszczeniu, według Ministerstwa, jako że nie wierzymy, nie utworzyliśmy więc wspólnoty religijnej, co czyni nasz wniosek bezprzedmiotowym, przez co cała sprawa ulega umorzeniu.

Ministerstwo ponownie opiera całą swoją argumentację na bardzo niejasnej opinii dwóch religioznawców, którzy nawet nie dołożyli najmniejszych starań, aby sprawdzić kim są Wyznawcy Potwora w Polsce (treść opinii biegłych możecie znaleźć TUTAJ). Ponownie można odnieść wrażenie, że Minister Administracji i Cyfryzacji, tym razem minister Andrzej Halicki (swoją drogą to już trzeci minister zajmujący się naszą sprawą), wie lepiej w co wierzymy, niż my sami. Naprawdę jesteśmy ciekawi, jaką ministerialną techniką czy urządzeniem, jest w stanie ocenić on poziom wiary w wierze obywatela.

Wychodzi na to, że w Polsce, pomimo wygranej sprawy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, przedstawiciel Państwa może nadal mieć w "najgłębszym poważaniu" obywateli i gwarantującą im ich prawa Konstytucję. Wykorzystując i naginając, w formie ocierającej się o bezczelność, przepisy prawa, których powinien być gwarantem. Cała sprawa rejestracji naszego Kościoła, ukazuje jedynie nieudolność, złą wolę i praktyki podważające zaufanie do instytucji MAC.

Nie martwcie się jednak, gdyż wola Potwora jest silniejsza niż małostkowa opinia jakiegokolwiek urzędnika :) Tym bardziej, iż dobrze wiemy, że to my mamy rację, a Ministerstwo ośmieszając się brnie dalej w sytuację bez wyjścia, łapiąc się coraz mniej wiarygodnych sposobów, chyba tylko po to by przedłużyć całą sprawę. Ciekawi nas tylko dlaczego? Czyżby przez zbliżające się wybory samorządowe? Może z powodu nacisku jakichś nieprzychylnych nam osób? Lub z obawy przed tym, co faktycznie mógłby przynieść pastafariański powiew świeżości, w skostniałych realiach polskiej duchowości?

Niezależnie od tego wszystkiego, jesteśmy przygotowani na zaistniałą sytuację. W przeciągu 14 dni, zgodnie z procedurą, prześlemy treść odwołania do MAC. Nie liczymy specjalnie na to, aby wpłynęło to na decyzję, zważywszy że odwołanie rozpatrywać będzie ponownie Minister Halicki, niemniej dopiero po kolejnej jego decyzji (zapewne odmownej) możemy sprawę kierować ponownie do WSA, gdzie raz jeszcze dane nam będzie zwyciężyć ku chwale Jego Makaronowatości :)

O wszelkich działaniach będziemy Was, jak zwykle informowali na bieżąco.

 

 

5 czerwca  2014 


 

Dalsze postępowanie w sprawie rejestracji KLPS

 

Z racji licznych pytań, o to na jakim etapie jesteśmy w sprawie rejestracji Kościoła Latającego Potwora Spaghetti, przedstawiamy jak na dzień dzisiejszy rysuje się sytuacja.

Jak wiadomo 8 kwietnia wygraliśmy sprawę z Ministerstwem w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, zaś 25 maja otrzymaliśmy pisemne uzasadnienie wyroku, które zamieściliśmy na stronie do wglądu. Od tego czasu obie strony mają możliwość w przeciągu miesiąca wnieść o wniosek kasacyjny w sprawie tego wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jeżeli żadna ze stron nie wyrazi takiego zamiaru wniosek o rejestrację Kościoła Latającego Potwora Spaghetti wraca do ponownego rozpatrzenia przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, które zobligowane będzie do podporządkowania się do wyroku Sądu.

 

Prawomocny wyrok razem z aktami sprawy trafił do Ministerstwa 25 lipca 2014. Zatem Ministerstwo ponownie ma trzy miesiące czasu na podjęcie decyzji. Oznacza to, że decyzję otrzymamy najpóźniej 25 października 2014.

Chociaż jesteśmy dobrej myśli i liczymy na to, że Ministerstwo wypełni sumiennie swoje obowiązki i nie będzie starało się oceniać wiary w wierze, do czego nie jest ani uprawnione ani powołane, i ostatecznie wpisze KLPS do rejestru kościołów i związków wyznaniowych, to i tak staramy się przygotować na każdą ewentualność. Poprosiliśmy kilku ekspertów o sporządzenie opinii w naszej sprawie, biorących pod uwagę aspekty administracyjne i prawne. Nawiązujemy także współpracę z kilkoma organizacjami, które wesprą nas pod kątem prawnym, gdyby pojawiła się taka konieczność. W razie czego, będziemy gotowi na wszystko :)

Oczywiście o wszystkich postępach i nowych wieściach będziemy Was na bieżąco informować. Niech Wasza wiara nie słabnie, gdyż sukces jest pewny, szczególnie że za sobą mamy Jego Makaronowatość :)

 

 

26 maja  2014


Pisemne uzasadnienie wyroku WSA w sprawie rejestracji KLPS

Zamieszczamy pisemne uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie rejestracji Kościoła Latającego Potwora Spaghetti. Na chwilę obecną, wstrzymujemy się przed jednoznacznym komentarzem do tego wyroku, albowiem konsultujemy jego treść z ekspertami od prawa administracyjnego, aby rozważyć wszelkie możliwe implikacje.

Wyrok można pobrać tutaj.

 

 

8 kwietnia  2014


Potwór górą w WSA...

Jak wiecie, wczoraj był wielki dzień dla Pastafarian w Polsce :) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem w sprawie złożonej skargi na decyzję odmowną Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji o wpisanie Kościoła Latającego Potwora Spaghetti do rejestru kościołów i związków wyznaniowych, bezsprzecznie wskazał, że wspomniana decyzja była nie tylko błędna, ale także podjęta z rażącym naruszeniem obowiązującego prawa.

Wyrokiem Sądu, decyzja odmowna została uchylona, a wniosek o rejestrację naszego Kościoła będzie musiał zostać ponownie rozpatrzonym, niemniej tym razem z pełnym poszanowaniem przepisów. Teraz musimy poczekać na pisemne uzasadnienie wyroku. Po otrzymaniu uzasadnienia  ministerstwo będzie miało miesiąc czasu na złożenie wniosku o kasację wyroku do NSA, jednakże już w samej decyzji z marca ubiegłego roku zapowiadało, że nie będzie się odwoływać od wyroku WSA. Tą samą deklarację podtrzymał wczoraj na antenie TVN24 w rozmowie z Wielebnym Piotrem Choińskim odpowiedzialny za całą hecę Michał Boni, były już minister administracji i cyfryzacji. Liczymy więc, że od teraz wszystko pójdzie już bez większych problemów i w perspektywie kilku najbliższych miesięcy będziemy mogli cieszyć się z naszego pełnoprawnego Kościoła, ku chwale Jego Makaronowatości :)

Wczorajszy dzień pełen był znaków, które wskazywały na przychylność Potwora. Wczoraj właśnie Mars przybliżył się najbliżej Ziemi, a zapowiadane na czas rozprawy burze i opady przerodziły się w iście wiosenną pogodę. Spaghetti zaś, niezależnie od czasu gotowania pozostawało al dente i smakowało wyjątkowo smacznie. Na samej rozprawie stawiło się wielu Pastafarian, z których każdy był całkowicie przekonany o pozytywnym wyniku rozprawy, której wagę może potwierdzić fakt, że przewidziane na nią 20 min wydłużyły się do półtorej godziny. Grono sędziowskie po wysłuchaniu bezbłędnej argumentacji mecenasa Dariusza Golińskiego i widząc żar wiary zebranych, potrzebowało dodatkowego czasu na podjęcie decyzji, wiedząc że tego dnia pisana jest historia. Ostatecznie wiedzeni euforią zwycięstwa wyznawcy Potwora, na schodach Sądu rozwiesili sztandar, głoszący słowa otuchy "Nie lękacjcie się Potwora!", po czym uświęconym przez wieki zwyczajem udali się na talerz spaghetti i szklaneczkę piwa do pobliskiej restauracji :)

W tym miejscu chcielibyśmy wielce podziękować osobom, które bezpośrednio i z wielkim zaangażowaniem pomogły nam osiągnąć zwycięstwo. W szczególności mecenasowi Dariuszowi Golińskiemu, który za swe wystąpienie zebrał już po rozprawie gorące brawa, ale także Jakubowi Kasperkiewiczowi i Adrianowi Zwolińskiemu, którzy wielokrotnie wspierali nas w zrozumieniu i okiełznaniu zawiłości prawnych związanych z sprawą.

Oczywiście nie spoczywamy na laurach tylko wręcz przeciwnie, wiedzeni tą szczęśliwą monetą zabieramy się do dalszej pracy. O wszystkich postępach będziemy Was na bieżąco informować. Poniżej zamieszczamy relacje mediów z wczorajszej rozprawy oraz audycje i programy z nią związane. (relacje z mediów, dopisywać będziemy na bieżąco)

 

13 marca  2014


Termin rozprawy w WSA.

Otrzymaliśmy zawiadomienie z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, że rozprawa w sprawie rejestracji Kościoła Latającego Potwora Spaghetti odbędzie się 8 kwietnia 2014 o godzinie 13.00 w Sali B I Wydziału WSA. 

TUTAJ możecie znaleźć treść odpowiedzi Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na naszą Skargę. Jak możecie zauważyć, Ministerstwo co zrozumiałe, nadal upiera się, że ma rację, ale miłym akcentem jest to, że bez ogródek nazywają nas Kościołem :)

Jeżeli  WSA nie znajdzie w sobie poczucia sprawiedliwości i werdykt będzie na naszą niekorzyść, kolejnym krokiem będzie złożenie sprawy w NSA. Wierzymy jednak, że Sąd podejmie dobrą decyzję i jeszcze w tym roku Pastafarianie będą cieszyć się pełnią praw, jako związek wyznaniowy :)

 

Oczywiście, zapraszamy wszystkich Was na dzielenie się z nami tą chwilą nieuniknionego triumfu :)

 

Wydarzenie na FB: tutaj.

 

RAmen!

Artur i Piotr


 

 

 

22 maja  2013


Skarga do WSA na decyzję odmowną MAC w sprawie wpisania Kościoła Latającego Potwora Spaghetti do rejestru związków wyznaniowych

 

Witajcie Bracia i Siostry!

Zgodnie z obietnicą, dajemy Wam do wglądu treść Skargi kierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na odmowną decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji Michała Boniego w sprawie wpisania Kościoła Latającego Potwora Spaghetti do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych. Nie będziemy się rozpisywali o tym co jest treścią skargi, każdy zainteresowany będzie mógł sprawdzić sam. Lista przewinień, którego dopuściło się Ministerstwo jest zbyt długa ;) Warto wspomnieć, że skarga jest pisana przez profesjonalistów z dziedziny prawa. Wszystkim zaangażowanym, jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

Powiemy tylko, że Skarga jest kierowana do Sądu za pośrednictwem Ministerstwa, wyślemy ją tam najpóźniej do poniedziałku (27 maja). Ministerstwo zaś, od dnia doręczenia ma 30 dni na przesłanie jej do WSA. Sąd natomiast nie ma określonego czasu, w którym musi zająć się sprawą, uzależnione jest to od natłoku pracy. Patrząc po przebiegu innych spraw w WSA prawdopodobnie będzie to okres kilku miesięcy. O wszystkich nowościach w tej sprawie będziemy Was oczywiście na bieżąco informowali.

Liczymy, że sprawa zakończy się właśnie na poziomie WSA, sam Minister Boni stwierdził, że od decyzji Sądu nie będzie się odwoływał. Jeżeli jednak Sąd Administracyjny utrzymałby w mocy decyzję Ministra, to jak wcześniej podkreślaliśmy, skierujemy sprawę dalej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, później jest już tylko Strasburg. Mamy jednak nadzieję, że Jego Łazankowatość uchroni nas przed takim rozwojem rzeczy i już z końcem roku będziemy mogli wyjść z ukrycia i dumnie głosić Luźny Kanon w naszym przepięknym kraju :)

Pobierz skargę

RAmen!

Artur i Piotr

----------------------------------

Edit:

Skarga została wysłana 27 maja 2013. Aktualnie czekamy na wyznaczenie terminu rozparawy.

 

 

30 kwietnia 2013


Decyzja Ministerstwa dotycząca wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy Rejestracji Kościoła Latającego Potwora Spaghetti

 

Witajcie Bracia i Siostry!

 

Dzisiaj otrzymaliśmy pocztą decyzję Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, a dokładniej jak jest to wielokrotnie wskazane w piśmie, decyzję samego Ministra M. Boniego, w sprawie Rejestracji Kościoła Latającego Potwora Spaghetti. W swej decyzji, która była odpowiedzią na odwołanie od negatywnej decyzji z 15 marca 2013 roku, Minister ponownie stwierdza, że my Pastafarianie naprawdę nie wierzymy, nie jest naszym celem szerzenie wiary w Latającego Potwora Spaghetti i nie jesteśmy w żadnej mierze wspólnotą religijną.

 

Odpowiadając na nasze zarzuty, że w postępowaniu Ministerstwa jawnie i wielokrotnie łamane były przepisy i prawo, Minister dalej idzie w zaparte, bardziej ufając swojej osobistej ocenie niż literze Konstytucji i Prawa. Jak zapewne zauważycie czytając decyzję, forma w jakiej rozstrzygane są nasze roszczenia jest typowo osobista. To Minister osobiście ocenia, to Minister skłonił się osobiście do powołania ekspertów i do ich decyzji itd. Wychodzi na to, że organ administracji państwowej, jakim jest Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji nie jest demokratycznym sztabem ludzi dzialającym w interesie obywateli, który wydaje decyzje w ramach szerszej debaty nad istotą sprawy, a jedynie instytucją autorytarną, w której losy tych obywateli, niezależnie od słuszności ich roszczeń uzależnione są od umiejętności oceny, wiedzy, przekonań i dobrej woli jednego człowieka, czyli w tym przypadku Ministra Boniego. Jest to równie ciekawe, co przerażające, że od pierwszej decyzji Ministra mogliśmy odwoływać się jedynie do Ministra...

 

W piśmie, Minister (bo już nie Ministerstwo) wielokrotnie powtarza (a stwierdził już wcześniej w decyzji z 15 marca), że jeżeli nie podoba się nam jego decyzja, mamy iść do Sądu Administracyjnego, w którym to cytując "Minister (...) w przypadku ewentualnego badania przez Sąd Administracyjny oceny przewagi wymiaru formalno-administracyjnego nad wymiarem związanym z oceną wskazującą na zastrzeżenia co do meritum sprawy, rozstrzygnięcie Sądu w tym zakresie w pierwszej instancji przyjmie do wykonania". Deklaracje takie, w naszej ocenie, mają jedynie na celu scedowanie odpowiedzialności za decyzje w naszej sprawie z rąk Ministra Boniego na rzecz Sądu Administracyjnego. Przykro nam, że właśnie osoba Ministra, powołana do podejmowania ważnych i praworządnych decyzji w naszym kraju, jest do tego niezdolna. Tym samym, jak wcześniej zapewniamy, że idąc za namową Ministra pójdziemy z tą sprawą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

 

Zdecydowaliśmy, że na tym etapie wystąpimy jako oskarżyciele samodzielnie, bez pełnomocnika, którym jest prawnik. Naturalnie mamy pełne wsparcie kilku osób zaznajomionych z prawem, którzy na drodze sądowej będą wspierać nasze działania od początku do końca. Na tym etapie nie jest jednak wymagane pełnomocnictwo.

W ciągu maksymalnie dwóch tygodni zostanie napisana i zatwierdzona skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Następnie pozostaje nam czekać na wyznaczenie terminu rozprawy.

 

Zakładamy, że cała sprawa zakończy się w WSA i zgodnie z decyzją sądu, Minister zarejestruje nasz Kościół jeszcze w tym roku. Jednakże, jeżeli miałoby stać się inaczej pociągniemy sprawę dalej, do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a ostatecznie i do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

 

Mamy nadzieję, że decyzja Ministra nie popsuje Wam drodzy Bracia i Siostry zabawy podczas długiego weekendu :) Trudno było się spodziewać innej, skoro to Minister Boni miałby zaprzeczyć przy odwołaniu Ministrowi Boniemu ;) Mamy też cichą nadzieję, że podczas uroczystego obchodzenia święta Konstytucji 3 Maja, które w tym roku przypada w Piątek ;) Minister odda się pewnej refleksji na temat tego, co to święto symbolizuje i nad tym, że wolność obywatelska dla osób przewodzących demokratycznemu państwu wiąże się głównie z obowiązkami, które powinni wypełniać nawet jeżeli są sprzeczne z ich osobistymi przekonaniami.

DECYZJA DO POBRANIA TUTAJ

RAmen!

Artur i Piotr

 

 

25 marca 2013


Wniosek o ponowne rozpatrzenie Rejestracji Kościoła LPS wysłany!

Witajcie Bracia i Siostry!

Tak jak obiecaliśmy, nie pozostawiamy sprawy Rejestracji Kościoła Latającego Potwora Spaghetti. Dzisiaj (wraz z początkiem Pastehach ;) ) został wysłany wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wraz z zażaleniem na postanowienie dowodowe o powołaniu biegłych. Wniosek ten, jest kolejnym etapem na drodze do Rejestracji, stworzony został przez sympatyzujących z naszym Kościołem, doświadczonych prawników, o czym możecie przekonać się czytając jego treść.

Wniosek dostępny jest TUTAJ.

Chociaż obawiamy się, że nawet najlepiej skonstruowany wniosek nie przekona Ministerstwa do zmiany swojej decyzji, to przynajmniej jego treść wskaże urzędnikom, dokładnie w jakich miejscach pod kątem proceduralnym i prawnym popełnili oni błąd, nie tylko nadużywając swoich kompetencji, ale także łamiąc konkretne punkty Konstytucji RP!

Tym samym, zaczynamy się przygotowywać do złożenia oficjalnej skargi na decyzję Ministerstwa do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, uruchamiając w ten sposób postępowanie sądowe. Na tę chwilę prowadzimy rozmowy z kilkoma podmiotami, które mogłyby oficjalnie i pro bono reprezentować naszą sprawę w WSA. Tak czy inaczej, jeżeli jest wśród Was Bracia i Siostry prawnik, który byłby także gotowy nas w tym wspomóc jako pełnomocnik przed sądem, to zapraszamy do kontaktu na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urząd pownien odpowiedzieć na to pismo "niezwłocznie". Jednak maksymalny termin, w którym musi tego dokonać to okres jednego miesiąca. Biorąc pod uwagę, że termin liczymy od dnia otrzymania pisma przez MAC, to formalnie powinniśmy otrzymać odpowiedź do 3 maja. Pamiętajmy jednak, że 3 maja to święto, dlatego zakładamy, że odpowiedź otrzymamy 6 maja. Naturalnie urząd z wymyślonych przyczyn może przedłużyć postępowanie. W takim wypadku wyślemy skargę o przewlekłość postępowania. 

Oczywiście, swoim zwyczajem, o wszystkich naszych posunięciach, jak i wiadomościach w sprawie Rejestracji, będziemy Was na bieżąco informować.

Wiary i cierpliwości drodzy Pastafarianie, zwyciężymy, wszkaże nie tylko słuszność jest po naszej stronie, ale także Moc Jego Makaronowatych Macek! ;)

RAmen!

Artur i Piotr

 

17 marca 2013


Dalsze postępowanie w sprawie rejestracji

Drodzy Pastafarianie oraz sympatycy Latającego Potwora Spaghetti

Jak wszyscy już wiemy, urzędnicy z Ministerstwa ocenili, że  nasza wiara w Jego Makaronowatość nie jest wystarczająco gorliwa i że celem Kościoła nie jest szerzenie kultu w Latającego Potwora Spaghetti. Tym samym nasze uczucia religijne, tak jak uczucia religijne tysięcy Pastafarian zostały obrażone przez ludzi, którzy teoretycznie powinni stać na ich obronie.

Formalnie spełniliśmy wszystkie wymogi zawarte w ustawie o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, wyjaśniliśmy wszystkie kwestie i wątpliwości, które miało Ministerstwo, a jednak nie zostaliśmy zarejestrowani. Urzędnicy najwyraźniej uznali, że do ich kompetencji należy także ocena ilości wiary w wierze!

Bracia i Siostry! Łączymy się z Wami w smutku z racji niesprawiedliwości jaka spotkała nas wszystkich!

To jednak nie koniec! Większość religii na początku swego istnienia bywała prześladowana. My też byliśmy tego świadomi i wiedzieliśmy od samego początku, że nie będzie łatwo. Nie bójcie się, albowiem zarejestrowanie naszej wspólnoty jako związku wyznaniowego to tylko kwestia czasu! Musimy przebrnąć przez kolejne przeszkody, które tworzy przed nami administracja państwowa. Informujemy zatem, co robimy dalej:

I. W ciągu 7 dni wyślemy do Ministerstwa wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zrobimy to najpóźniej 25 marca.

II. Zakładając, że sam wniosek nie zmieni decyzji Ministerstwa, przygotowujemy się na złożenie skargi na otrzymaną decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Jako, że sami nie jesteśmy prawnikami, podjęliśmy już wcześniej decyzję, że przekażemy pełnomocnictwo w kwestiach prawnych profesjonalnemu prawnikowi lub grupie prawników. Jeszcze przed decyzją Ministerstwa pomoc zaoferowało nam kilku prawników, a także organizacji, które zajmują się obroną praw człowieka. Ważne jest to, że od samego początku wspierają nas wybitni ludzie, jak Adrian Zwoliński, któremu chcielibyśmy w tym miejscu szczególnie podziękować, tak jak i wszystkim tym osobom, które w trudnych momentach służyły nam radą i pomocą.

Ministerstwo w swojej decyzji przyznaje, że nie będzie odwoływać się od decyzji sądu, więc zakładamy, że cały proces rejestracji Kościoła zakończy się w WSA. Jeśli nie, to następnym etapem będzie NSA. (Naczelny Sąd Administracyjny). W razie kolejnych problemów oświadczamy, że wniesiemy skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. 

Naturalnie będziemy,  na bieżąco informować o wszystkich działaniach, które podejmujemy.

Odnosząc się do zarzutów Ministerstwa, pragniemy przypomnieć, że Kościół Latającego Potwora Spaghetti w Polsce ciągle się rozwija. Obcecnie mamy ponad 13 000 sympatyków na Facebooku. A wiemy, że jest nas kilkaset razy więcej, w końcu Pastafarianizm istnieje od zawsze! ;)

Szerzenie wiary w Jego Makaronowatość rozpoczęliśmy w Maju 2011 r.  Wówczas ujawnionych Pastafarian w naszym kraju liczyliśmy w dziesiątkach, dzisiaj już w tysiącach, pomimo faktu, że miłośnicy Latajacego Potwora nie muszą afiszować się ze swoją wiarą ;)   Obecnie mamy 9 gmin wyznaniowych w największych miastach Polski. W każdym tygodniu organizowane są spotkania Pastafarian na terenie całego kraju, na które raz za razem przychodzi coraz więcej osób. Nie zważając na to Ministerstwo nadal śmie twierdzić, że naszym celem nie jest szerzenie wiary w Latającego Potwora Spaghetti!

Oczywiście nie udałoby się nam tego osiągnąć bez Waszej pomocy. Mając to na uwadze chcemy również podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do rozwoju Kościoła Latajacego Potwora Spaghetti w Polsce. Przewodniczącym gmin, Wielebnym, Pastafarianom oraz wszystkim sympatykom Latającego Potwora Spaghetti, którzy samym swoim istnieniem dowodzą, że wiara w Jego Makaronowatość jest szczera i skutecznie się szerzy ;)

Bracia i siostry, łączmy się więc w tej wierze! Razem uda się nam przezwyciężyć wszystkie niskowęglowodanowe trudności i wypełnić nieprzejednane, urzędnicze serca solidną porcją Penne Zrozumienia :)

RAmen

Piotr i Artur

 

15 marca 2013


Oficjalna decyzja Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w sprawie rejestracji Kościoła Latającego Potwora Spaghetti

Witajcie Bracia i Siostry!

Kilka chwil temu otrzymaliśmy drogą mailową decyzję Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w sprawie zarejestrowania Kościoła Latającego Potwora Spaghetti. Decyzja jest odmowna.

Minister nie przychylił się do naszego wniosku o odrzucenie ekspertyzy religioznawców i podpierając się nią stwierdza cytując: "Kościół Latającego Potwora Spaghetti nie spełnia wymogów art .2 ust. 1 o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, bowiem nie został utworzony - zdaniem ekspertów - w celu wyznawania i szerzenia wiary religijnej."

Nie wiem jak Wy, ale my odczytujemy to jednoznacznie, że Urząd podpierając się ekspertyzą ocenił ilość naszej wiary w Potwora i stwierdził, że... nie wierzymy. Tym samym Urząd uznaje się za orzecznika wiary obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Decyzja dostępna jest do pobrania TUTAJ.

W obecnej chwili jesteśmy w trakcie konsultowania zaistniałej sytuacji z osobami zaznajomionymi w prawie i w przeciągu weekendu przekażemy informajce na temat dalszego działania, jednakże, jak sugeruje w przedostatnim akapicie sam Urząd, nie obejdzie się bez Sądu Administracyjnego. Jesteśmy przygotowani na ten scenariusz.

RAmen!

Artur i Piotr

 

25 lutego 2013


Odpowiedź w sprawie opinii biegłych wysłana. Czekamy na decyzję.

Witamy

W weekend poprawiliśmy parę drobnych błędów w piśmie do MAC, które jest odpowiedzią (ustosunkowaniem) w sprawie opinii biegłych.

W dniu dzisiejszym (25 lutego 2013) komplet dokumentów został wysłany do MAC.

Ministerstwo wyznaczyło termin 15 Marca, w którym powinna zostać wydana decyzja w sprawie rejestracji.

Wierzymy, że będzie ona pozytywna.

RAmen

Piotr i Artur

 

22 lutego 2013


Oficjalna odpowiedź w sprawie opinii biegłych- do pobrania

Witamy Serdecznie

Informujemy, że została napisana odpowiedź, którą w poniedziałek wyślemy do MAC jako ustosunkowanie się do opinii biegłych.

Istotą tego pisma są dwie następujące kwestie:

I. Wniosek o uchylenie postanowienia dotyczącego przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego, to jest opinii w kwestii ,,Czy w świetle przedstawionych dokumentów można uznać Kościół Latającego Potwora Spaghetti za wspólnotę religijną. (WNIOSEK GŁÓWNY)

 

II. Jednocześnie, na wypadek nieuwzględnienia wniosku głównego, zgłaszamy wniosek ewentualny o rozpatrzenie opinii w kwestii ,,Czy w świetle przedstawionych dokumentów można uznać Kościół Latającego Potwora Spaghetti za wspólnotę religijną na korzyść postawionego w opinii pytania. (WNIOSEK EWENTUALNY)

 

Zapraszamy do zapoznania się z pismem. Można je pobrać tutaj.

 

Jako, że wniosek wraz z załącznikami zostanie wysłany w poniedziałek, zachęcamy do ewentualnych sugestii i opinii.

W tym miejscu chcielibyśmy poraz kolejny podziękować przede wszystkim Adrianowi Zwolińskiemu, za pomoc w opracowaniu odpowiedzi oraz wszystkim osobom zaangażowanym w proces rejestracji i promowanie ideii FSM.

Wierzymy, że ta odpowiedź spowoduje, że urzędnicy podejmą właściwą decyzję w kwestii rejestracji, tj. zarejestrują Kościół LPS.

Odpowiedź powinniśmy otrzymać do 15 marca.

RAmen

Piotr i Artur

 

19 lutego 2013


Opinia biegłych- do pobrania

Witamy

Otrzymaliśmy (na tą chwilę mailem), pełna opinię biegłych, których powołało Ministerstwo.

Biegłymi są religioznawcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prof. dr hab. Kazimierz Banek oraz Dr Piotr Czarnecki.

Czekamy na oficjalne pismo z ministerstwa i w zależności od jego treści podejmiemy decyzję o kolejnych działaniach.

Komentarze do opinii pozostawiamy Wam.

Według nas sam fakt powołania biegłych, aby ocenić ilośc wiary w wierze jest groteskowo absurdalne jak  dowcipy z komedii Bareji. Jak sami potraficie zapewne ocenić weryfikacja tego, czy wierzymy w Latającego Potwora Spaghetti lub cokolwiek innego jest niemożliwa i z logicznego, a nawet prawnego punktu widzenia nikt nie ma kompetencji do wysnuwania tego typu ocen. Tym samym chcemy zaznaczyć że sami biegli stwierdzili, że spełniamy wszystkie warunki, która powinna w sobie zawierać religia (sacrum, doktrynę, kult oraz organizację).

Ważne!

Ponadto warto zwrócić uwagę w jaki sposób potraktował naszą sprawę MAC.

Opinia biegłych została wydana już 17 Października 2012. A my otrzymaliśmy informację o powołaniu biegłego dopiero pod koniec Listopada, po czym w Styczniu otrzymaliśmy kolejne pismo, że urząd nie potrafił sporządzić prawidłowej umowy z biegłymi.

Krótko mówiąc, urząd działał za naszymi plecami, a poinformował nas o swoich działaniach z dużym opóźnieniem. Jest to ewidetne naruszenie prawa, co zdecydowanie pomoże nam w momencie, kiedy sprawa będzie musiała trafić do sądu.

Czy Wy też czujecie, że Wasze uczucia religijne zostały urażone?

Mimo wszystko wierzemy, że urzędnicy z MAC zrozumieją, że nie mogą nam odebrać naszych praw do wierzenia i w pełni legalnego sprawowania kultu Latającego Potwora Spaghetti.

POBIERZ EKSPERTYZĘ

RAmen

Piotr i Artur

 

22 styczeń 2013


Rejestracji ciąg dalszy. Kolejna odpowiedź urzędu


Witajcie Bracia i Siostry!

Tak jak obiecaliśmy, trzymamy rękę na pulsie w sprawie Rejestracji Kościoła Latającego Potwora Spaghetti i na bieżąco informujemy o rozwoju tego procesu. W dniu dzisiejszym dostaliśmy kolejną odpowiedź od MAC dotyczącą zasięgania opinii biegłych religioznawców. Jak możecie wyczytać z treści, organ rejestrowy nie zdążył wywiązać się z obowiązującego terminu, jako uzasadnienie przytaczając umowę zawieraną z biegłym. Patrząc na ostatnie zdanie tego pisma, można odczuć, że przedłużona data podjęcia decyzji do 15 marca (swoją drogą z urągającym powadze urzędu błędem wskazującym, że ma być to marzec ubiegłego roku) nie musi być ostateczna, bo w końcu biegły może się nie wyrobić.

Obecnie badamy tę sprawę, zasięgając opinii pomagających nam prawników i osób zaznajomionych z prawem administracyjnym. Interesuje nas, czy kroki podejmowane przez urząd są uzasadnione oraz jakie są nasze możliwości odniesienia się do nich.

W momencie, w którym  dowiemy się czegoś więcej, od razu damy znać.

Nikt nie twierdził, że będzie łatwo. Miejmy wiarę :)

RAmen!

Artur i Piotr

Edit:

Po ostatniej odpowiedzi Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji konsultowaliśmy naszą sytuację i możliwości działania z Pastafarianami zaznajomionymi z prawem i postępowaniem administracyjnym. Biorąc pod uwagę ich, a także i Wasze opinie na ten temat podjęliśmy decyzję o naszych kolejnych krokach.

Na tym etapie, nie będziemy jeszcze angażować się w działania prawne związane z składaniem oficjalnej skargi. Założymy domniemanie niewinności urzędników, którzy może trochę nieudolnie, ale w dobrej wierze pragną zasięgnąć rady specjalistów co do decyzji, która wybiega poza poziom ich wiedzy. Wierzymy również, że jedna osoba nie chcę być za taką decyzję odpowiedzialna. Poczekamy do 15 marca. Jednakże, jeżeli w tym czasie okaże się, że sytuacja ewidentnie idzie w złym kierunku rozpoczniemy odpowiednie działania. Postaramy się, aby za pomocą mediów szersze grono opinii publicznej dowiedziało się o nieprzychylności lub niekompetencji polskiego systemu administracyjnego, który na poziomie Ministerstwa kompromituje organy rządzące. Kolejnym krokiem będzie faktyczne skorzystanie z przysługujących nam możliwości prawnych.

Do tego czasu nie pozostaniemy bezczynni. W najbliższym czasie poprosimy przedstawicieli tworzących się już gmin wyznaniowych o wystosowanie uprzejmych pism do MACu, upraszających o jak najszybsze, no i pozytywne, rozpatrzenie naszego wniosku. Działanie to będzie miało na celu pokazanie, że nasza inicjatywa nie ogranicza się wyłącznie do tych 108 osób, które podpisały oświadczenie, ale że sięga zdecydowanie dalej i cały czas interesuje związanych z Potworem obywateli RP. Ponadto, w przypadku dalszych komplikacji, pisma te trafią do akt sprawy i będą działały na naszą korzyść. Za pare dni prześlemy do osób koordynujących spotkania w gminach odpowiednie wzory pism, które na spotkaniach powinni podpisać obecni Pastafarianie. Oczywiście Potwór się nie obrazi, jeśli ktoś nie będzie chciał złożyć swojego autografu.

Obok wysłania opisanych powyżej pism. W najbliższym czasie zapewne zorganizujemy wizytę w MACu w celu zapoznania się z obecnymi materiałami zebranymi przez Ministerstwo w sprawie rozpatrzenia naszego wniosku.

Oczywiście, tak jak wcześniej, o wszystkich posunięciach będziemy na bieżąco informowali. Ponadto prosilibyśmy o nie podejmowaniu działań na własną rękę w tym temacie bez konsultacji z nami. Nie chcielibyśmy, aby w tok tego postępowania wdarł się chaos, a także jednolite działanie i jednolite stanowisko będzie poważniej odczytywane przez odpowiednie organy.

 

17 grudzień 2012


Rejestracji ciąg dalszy. Odpowiedź w sprawie biegłych

Witajcie Bracia i Siostry!

Urząd odpowiedział na naszą prośbę udziału w rozmowach między organem rejestrującym, a biegłymi.

Urząd wyjaśnia, że istotą dowodu z opinii biegłego jest to, że biegły przygotowuje i opracowuje ją samodzielnie, bez udziału stron i organów. Dopiero po jej sporządzeniu zarówno strona, jak i organ mogą wnosić stosowne uwagi do opinii, wnioskować o wyjaśnienie określonych kwestii, poszerzenie badań, uściślenie i wyjaśnienie wniosków.

Co znaczy, że nie będzie żadnego spotkania i dyskusji pomiędzy organem, biegłymi oraz stroną w tej sprawie, czyli nami.

Urząd podkreśla również, że bez względu na rodzaj i charakter uzasadnienia opinii przez biegłego, organ rejestrujący nie jest z tą opinią w jakimkolwiek stopniu związany. Co oznacza, że organ może ją przyjąć, jeśli uzna za trafną, ale może również całkowicie zdyskwalifikować i przyjąć odmienne zdanie w tej sprawie.

Organ wskazuje również, że biegłym powołanym w sprawie, będzie religioznawca lub religioznawcy, których zadaniem będzie odpowiedzieć na pytanie "Czy w świetle przedstawionych dokumentów można uznać Kościół LPS za wspólnotę religijną, o której mowa w art. 2 ust. 1 o gwarancjach wolności sumienia i wyznania."

Wydaje się więc, że będą opiniować w jakim stopniu wiara jest wiarą :)

Dlatego w tej chwili pozostaje nam czekać na kolejną odpowiedź, którą urząd jest zobowiązany przedstawić nam w styczniu. Dopiero później, w razie negatywnej decyzji będziemy mogli wnosić ewentualne skargi i zażalenia...

 

27 listopad 2012


Rejestracji ciąg dalszy. Wysłanie prośby o udostępnienie miejsca i terminu spotkania z biegłymi

Witamy

Jak się okazuje, urząd powołuje się w ostatnim piśmie na ustawę, zgodnie z którą powinien poinformować nas o miejscu i terminie spotkania z biegłymi. W związku z tym, jako jedna ze stron, będziemy mogli aktywnie uczestniczyć w rozmowach między biegłymi, a organem rejestrującym  (urzędnikiem).

Naturalnie urząd nie poinformował nas o tym terminie, dając tylko do zrozumienia, że odpowie nam w ciągu dwóch miesięcy. Ciekawe dlaczego...?

Dlatego zamierzamy wysłać prośbę do MAC, powołując się na ustawę w związku z art. 10 §1 oraz art. 79 §1 ustawy – Kodeks postepowania administracyjnego, o zawiadomienie o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych przynajmniej na siedem dni przed terminem spotkania.

We wspomnianym zawiadomieniu poprosimy również o wskazanie zakresu wiadomości specjalnych, które są wymagane w sprawie, zakresu zagadnień i pytań będących przedmiotem opinii biegłych oraz wszelkich innych informacji umożliwiających nam przygotowanie się do zadawania pytań biegłym, składania wyjaśnień oraz wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów.

Krótko mówiąc, zamierzamy uczestniczyć w tych tajemniczych obradach między urzędnikiem, a biegłymi. W miarę możliwości nagramy całą debatę na ten temat.

O postępach będziemy informować, jak zwykle na bieżąco.

Pozdrawiamy

Piotr i Artur

 

27 listopad 2012


Rejestracji ciąg dalszy- powołanie biegłych

Dzisiaj, tj. 27 Listopada otrzymaliśmy kolejną odpowiedź od urzędu w sprawie rejestracji Kościoła Latającego Potwora Spaghetti. W odpowiedzi tej możemy przeczytać, że urząd powoła biegłych w naszej sprawie, ponieważ wymaga ona "wiadomości specjalnych".

Wygląda na to, że czas oczekiwania na rejestrację przedłuży się o co najmniej 2 miesiące. (tj. około 27 Stycznia).

Wierzymy, że powołani biegli, którzy będą odpowiedzialni za wydanie decyzji,  zostaną dotknięci Jego Makaronowatą Macką i pozytywna decyzja w sprawie rejestracji zostanie podjęta czym prędzej! :)

Pozdrawiamy

Artur i Piotr

05 wrzesień 2012

 


Wysłanie sprostowania

Dzisiaj (tj 05 września 2012) wysłaliśmy pismo do ministerstwa z wyjaśnieniem tej pomyłki z numerem Pesel.

Wcześniej wysłaliśmy potwierdzenie przelewu opłaty skarbowej za wszczęcie procedury administracyjnej.

W zasadzie tylko o te 2 kwestie zostaliśmy  poproszeni.

Urząd ma kolejne 3 miesiące (do 5 grudnia) na wysłanie decyzji.

Wierzymy, że urzędnik, który odpowiedzialny jest za rejestrację został dotknięty Jego Makaronowatą Macką i czym prędzej wyśle do nas potwierdzenie rejestracji naszego Kościoła! :)

RAmen!

Piotr i Artur

 

27 sierpień 2012


Odpowiedź urzędu

Dzisiejszego pięknego dnia otrzymaliśmy odpowiedź od Urzędu, poprzez którą jesteśmy zawiadomieni o wszczęciu procesu rejestracyjnego naszego cudownego Kościoła Latającego Potwora Spaghetti. Jak na razie,  urzędnicy dopatrzyli się jedynie jednej drobnej nieścisłości związanej z jednym oświadczeniem członka założyciela :)

Po tym małym jednym sprostowaniu wydaje się, że nie będzie innych przeszkód ku temu, aby Kościół LPS został formalnie zarejestrowany :)

 

27 lipiec 2012


Wniosek wysłany! Ku Chwale Jego Makaronowatości

Informujemy, że w dniu dzisiejszym (27.07.2012), wniosek o rejestracje Kościoła Latającego Potwora Spaghetti, został wysłany do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Urząd ma 3 miesiące na odpowiedź w tej sprawie. Uzbieraliśmy łącznie 108 oświadczeń członków założycieli. Pozostaje nam czekać i wierzyć, że Potwór Spaghetti dotknie swoją makaronową macką tego urzędnika, który będzie odpowiedzialny za wydanie decyzji.

Raz jeszcze chcemy podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w proces rejestracji. Mamy nadzieje, że uda się z Wami wszystkimi spotkać i porozmawiać o dalszym rozwoju Kościoła. Wierzymy, że po rejestracji uda się zorganizować kilka event`ów, aby wspólnie móc świętować rejestracje Kościoła. Jesteśmy dostępni pod adresem mailowym oraz na facebooku. Można także dyskutować na forum, które jest dostępne na stronie. Ciągle czekamy na nowe koncepcje odnośnie rozwoju Kościoła po jego rejestracji.

Ramen

Artur i Piotr

 

20 lipiec 2012


Ku Chwale Jego Makaronowatości!

Witajcie Bracia i Siostry!

Dziś jest naprawdę wielki dzień!

Dzisiaj liczba oświadczeń potrzebnych do rejestracji naszego Kościoła przekroczyła wymaganą minimalną liczbę 100 sztuk.

Już od kilku dni, razem z Piotrem, ciężko i bez wytchnienia pracujemy nad dopięciem wszystkich formalności, przygotowując wniosek o utworzenie Polskiego Kościoła Latającego Potwora Spaghetti.

Chociaż przed nami jeszcze wiele pracy, to jako Pastafarianie nie zapominamy, aby święcić Święty Piątkowy Dzień, który nabiera jeszcze większej mocy, z racji napłynięcia setnej deklaracji.

Chcielibyśmy w tym miejscu i czasie podziękować wszystkim, którzy pomogli w osiągnięciu tego zbożnego celu. Osobom, które przesłały wymagane oświadczenia oraz tym, którzy z pasją i zaangażowaniem pomagali nam w dopracowywaniu szczegółów wniosku.

W przyszłym tygodniu gotowy wniosek zostanie przesłany do MSW. Niech Jego Makaronowatość czuwa nad jego przyjęciem!

Złóżcie dziś w tej intencji najszczerszą ofiarę. Spożyjcie Jego Ciało oraz upijcie chociaż łyk boskiego napoju. Świętujcie razem z nami gdyż osiągnęliśmy naprawdę wiele!

Jeżeli ktoś posiada jeszcze deklarację, której nie wysłał, jak najbardziej niech ją wysyła. Poczekamy na wszystkie oświadczenia, 100 to ustawowe minimum, zawsze lepiej gdy ta liczba będzie większa.

RAmen!

Artur i Piotr

Dołącz do nas na Facebook`u

Kalendarz imprez

Wydarzenia dostępne są na FB:

tutaj

Najnowsze posty na forum

Krzysiu | 05.04.2020

Krzysiu | 01.04.2020

Krzysiu | 23.03.2020

moskit122 | 15.03.2020

Krzysiu | 15.03.2020

Znajdź Pastafarian w pobliżu...

POLSKI KOŚCIÓŁ LATAJĄCEGO POTWORA SPAGHETTI | STRONA OFICJALNA