Rejestracja Kościoła Latającego Potwora Spaghetti...

Wniosek o rejestrację KLPS został wysłany  27 lipca 2012. 15 marca 2013 otrzymaliśmy decyzję odmowną. 28 kwietnia 2015 WSA uchylił II odmowną decyzję MAiC, mimo to urząd 19 sierpnia ponownie odmówił rejestracji. 27 lipca 2018 NSA oddalił naszą apelację. Obecnie tworzymy skargę do Trybunału praw człowieka. Historia rejestracji znajduje się tutaj. Statut dostępny jest tutaj.

A+ A A-

Gmina Trójmiasto

Gmina Trójmiasto

 

Naczelny przełożony, Radny, Przełożony gminy

Wielebny Piotr Podoba

 

Radny, Przełożony gminy

Wielebny Artur Mykowski

Tel: 796 999 114

biuro

Grupa na FB: tutaj.

 

POLSKI KOŚCIÓŁ LATAJĄCEGO POTWORA SPAGHETTI | STRONA OFICJALNA