Pastapaszport

Odpowiedz
Wiadomość
Autor
Awatar użytkownika
BialySzkwal
Posty: 1448
Rejestracja: 1 lis 2014, o 20:31
Lokalizacja: Królewiec ;-)

Pastapaszport

#1 Post autor: BialySzkwal » 12 cze 2017, o 21:15

Umiłowani Bracia i Siostry w kolejności alfabetycznej w Potworze!

W dzisiejszym odcinku Pastafariańskich dokumentów prawdziwy rarytas, uznawany przez wielu za Złoty Durszlak (czy jakos tak - pastafariański odpowiednik Świętego Graala): pastafariański paszport.

Otóż jakiś czas temu złożyłem wniosek o wydanie paszportu wraz ze zdjęciem w Pirackim Kapeluszu. Do wniosku załączyłem podanie:
Biały Szkwał pisze:Wojewoda Mazowiecki

Wniosek o zwolnienie z obowiązku określonego w §3 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych

Proszę o zwolnienie mnie z obowiązku przedstawienia zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Obowiązek ten uważam za sprzeczny z art. 53 pkt 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: "Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych bądź wyznania."

Z poważaniem,
Bardzo miłą panią urzędniczkę poprosiłem o wydanie na pismie ewentualnego wezwania do uzupełnienia braku. Argumentowałem (zgodnie z prawdą), że Wielebny (chyba proboszcz), którego poprosiłem o takie zaświadczenie zrobił wielkie oczy, powiedział, że po raz pierwszy spotkał się z takim żądaniem, i zapewnił, że takie zaświadczenie nie powinno być mi potrzebne.

W dniu dzisiejszym otrzymałem wezwanie do uzupełnienia braków:
pastapassport0001.jpeg
pastapassport0002.jpeg
Moja odpowiedź:
Biały Szkwał pisze:Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Spraw Obywatelskich
Oddział Paszportów

UZUPEŁNIENIE BRAKÓW W PODANIU

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 6.06.2017 przesyłam zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej: kopię Świadectwa Chrztu. Jest to jedyny dokument, jaki posiadam, który w mojej opinii spełnia wymogi rozporządzenia MSWiA z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych

W przypadku, gdyby w opinii Urzędu zaświadczenie to nie spełniało wymogów rozporządzenia, wnoszę o przesłanie wzoru właściwego zaświadczania oraz wyznaczenie przynajmniej 30-dniowego terminu na uzupełnienie braków.
Wniosek swój motywuję tym, że Wielebny, z którym rozmawiałem o możliwości wystawienia zaświadczenia, był wyraźnie zaskoczony wymogiem Urzędu i zdawał się nie wiedzieć, w jaki sposób powinien takie zaświadczenie wystawić. W związku z tym oczekuję, iż uzyskanie innego dokumentu niż przedstawiony może zająć więcej czasu.

Oryginału Świadectwa Chrztu nie załączam, bowiem w sytuacji, gdyby Świadectwo Chrztu okazało się w rozumieniu Urzędu dokumentem niewystarczającym, przedstawienie go Wielebnemu może przyspieszyć proces wydania właściwego dokumentu.

Jeśli jednak Urząd uzna, że Świadectwo Chrztu spełnia wymogi rozporządzenia - zobowiązuję się niezwłocznie dostarczyć jego oryginał.

Z poważaniem,
C.D.N.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Obrazek

Stwórca wybacza, Darwin nie.

Darwin to pamiętliwy d**ek.

Awatar użytkownika
doradora
Posty: 634
Rejestracja: 18 sie 2015, o 09:56

Re: Pastapaszport

#2 Post autor: doradora » 13 cze 2017, o 08:48

no ciekawostka, smaczek taki
zobaczymy co odpiszą :twisted:

Awatar użytkownika
BialySzkwal
Posty: 1448
Rejestracja: 1 lis 2014, o 20:31
Lokalizacja: Królewiec ;-)

Re: Pastapaszport

#3 Post autor: BialySzkwal » 13 cze 2017, o 11:22

Nieodgadnione są wyroki Potwora i urzędników... ;)
Obrazek

Stwórca wybacza, Darwin nie.

Darwin to pamiętliwy d**ek.

Awatar użytkownika
BialySzkwal
Posty: 1448
Rejestracja: 1 lis 2014, o 20:31
Lokalizacja: Królewiec ;-)

Re: Pastapaszport

#4 Post autor: BialySzkwal » 5 lip 2017, o 01:17

Z odmową na drodze decyzji administracyjnej się liczyłem, ale żeby pozostawić bez rozpatrzenia wniosek, który uzupełniłem dokładnie tak, jak w żądaniu?

Potworze, zmiłuj się nad nami!

[skan wkleję, gdy dorwę się do skanera]
Obrazek

Stwórca wybacza, Darwin nie.

Darwin to pamiętliwy d**ek.

Awatar użytkownika
BialySzkwal
Posty: 1448
Rejestracja: 1 lis 2014, o 20:31
Lokalizacja: Królewiec ;-)

Re: Pastapaszport

#5 Post autor: BialySzkwal » 5 lip 2017, o 18:05

paszport_0001.jpeg
paszport_0002.jpeg
Skąd kierownik wytrzasnął to kryterium i dlaczego nie wspomniał o nim we wcześniejszym wezwaniu? Nie wiem.

[EDIT]

To niesamowite, ale Mazowiecki Urząd Wojewódzki ma w systemie ePUAP sprawę "Uzgadnianie czasu i trasy przemarszu pielgrzymki na terenie województwa", ale nie ma "Skargi, wnioski, zapytania do urzędu"...
Na szczęście jest "Pismo ogólne" z opcją "skarga".
BiałySzkwał pisze:Na mocy art. 227 Kodeksu Postępowania Administracyjnego składam skargę na postępowanie ***, Kierownika Oddziału Paszportów.

ZARZUCAM Kierownikowi brak należytej staranności oraz naruszenie praworządności i interesu skarżącego w sprawie ***, a mianowicie:
- naruszenie art. 8 i 9 KPA poprzez nieudzielenie wnioskodawcy informacji, czy przedłożony dokument jest wystarczający, o którą wnioskodawca prosił w piśmie z dnia 12.06.2017,
- naruszenie art. 7, 8, 9 i 10 KPA poprzez podjęcie decyzji bez umożliwienia wnioskodawcy wyjaśnienia powstałych w sprawie wątpliwości,
- naruszenie art. 6, 7, 7a i 8 poprzez rozszerzenie na niekorzyść wnioskodawcy wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra SWiA z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych,
- naruszenie art. 6, 7 i 8 KPA poprzez pozostawienie bez rozpatrzenia wniosku spełniającego wszystkie wymagania formalne określone w rozporządzeniu,
- naruszenie art. 7 i 8 KPA poprzez pozostawienie bez rozpatrzenia wniosku uzupełnionego o dokument WSKAZANY W WEZWANIU z dnia 6 czerwca 2017.

ŻĄDAM niezwłocznego prawidłowego rozpatrzenia przedmiotowego wniosku z zachowaniem zasad określonych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

UZASADNIENIE

Dnia 2 czerwca 2017 w związku ze zmianą nazwiska złożyłem wniosek o wymianę paszportu. Do wniosku dołączyłem fotografię w nakryciu głowy noszonym zgodnie z zasadami mojego wyznania oraz wniosek o zwolnienie z obowiązku określonego w par. 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra SWiA z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych.

W wezwaniu z dnia 6 czerwca 2017 Kierownik poinformowała o braku możliwości zwolnienia z rzeczonego obowiązku i wezwała do załączenia „zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej” w ciągu 7 dni pod rygorem pozostawienia podania bez rozpoznania.

Zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej przesłałem listem poleconym dnia 13 czerwca 2017 (przesyłkę odebrano 19 czerwca 2017) wraz z prośbą, aby w sytuacji, gdyby zaświadczenie to zostało uznane za niewystarczające:
wskazać, jakie powinien być właściwy wzór zaświadczenia,
wyznaczyć przynajmniej 30-dniowy termin na uzupełnienie braku.
Prośba ta została całkowicie zignorowana.

W piśmie z dnia 27 czerwca 2017 Kierownik stwierdziła, że nakrycie głowy ma być zgodne z zasadami WYZNANIA WSKAZANEGO W ZAŚWIADCZENIU. Nie ma o tym mowy ani w rozporządzeniu ministra, ani w wezwaniu z dnia 6 czerwca 2017. Tym samym Kierownik naruszyła w mojej opinii zasadę praworządności (art. 6 i 7 KPA) oraz postępowania w sposób budzący zaufanie uczestników postępowania (art. 8 KPA). Jedynym wymogiem dotyczącym zaświadczenia o przynależności do wyznania, określonym zarówno w rozporządzeniu, jak i w wezwaniu, było jego zarejestrowanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które to KRYTERIUM ZOSTAŁO SPEŁNIONE.

Kierownik najwyraźniej zignorowała MOŻLIWOŚĆ PRZYNALEŻENIA DO WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO WYZNANIA, co przy skomplikowanej procedurze wystąpienia z kościoła katolickiego nie jest rzadką sytuacją. Kierownik nie podjęła czynności zmierzających do ustalenia stanu faktycznego (art. 7 KPA), nie poinformowała mnie (wbrew mojej prośbie) o swoich wątpliwościach (art. 9 KPA) ani też nie umożliwiła mi wypowiedzenia się w celu złożenia wyjaśnień (art. 10 KPA).

Wobec możliwych wątpliwości co do treści normy prawnej, Kierownik zobowiązana była zinterpretować normę na korzyść wnioskującego (art. 7a KPA), bowiem pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia jest de facto ograniczeniem mojego konstytucyjnego prawa do praktykowania i uzewnętrzniania mojej religii (art. 53 ust. 2 Konstytucji RP).

W szczególności jednak NIEDOPUSZCZALNYM BYŁO POZOSTAWIENIE WNIOSKU BEZ ROZPATRZENIA PO LITERALNYM WYKONANIU WEZWANIA DO UZUPEŁNIENIA BRAKÓW.
W tej sytuacji skarga jest konieczna i uzasadniona.

Z poważaniem,
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Obrazek

Stwórca wybacza, Darwin nie.

Darwin to pamiętliwy d**ek.

Awatar użytkownika
BialySzkwal
Posty: 1448
Rejestracja: 1 lis 2014, o 20:31
Lokalizacja: Królewiec ;-)

Re: Pastapaszport

#6 Post autor: BialySzkwal » 27 lip 2017, o 06:52

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI pisze:Szanowny Panie,

odpowiadając na skargę z 4 lipca 2017 r., po wnikliwym zapoznaniu się z jej treścią oraz po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, informuję, że uznaję przedmiotową skargę za bezzasadną w całości.
Wyjaśniam, że stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy z 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 758), dokument paszportowy wydaje się na wniosek osoby pełnoletniej po przedłożeniu wymaganych dokumentów, pobraniu danych biometrycznych i uiszczeniu należnej opłaty. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz.U. nr 152, poz. 1026 ze zm.) w § 3 ust. 1 pkt 3 dokładnie określa, że osoba ubiegająca się o wydanie dokumentu paszportowego składa kolorową fotografię
o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów
z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, ubiegająca się
o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego, może złożyć fotografię, o której mowa
w § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, przedstawiającą ją w nakryciu głowy, które nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy. W taki przypadku należy przedłożyć zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej (§ 3 ust. 3 wspomnianego rozporządzenia).
Do wniosku paszportowego złożonego 2 czerwca 2017 r. załączył Pan fotografię
w nakryciu głowy (kapeluszu pirackim), które – jak Pan twierdził – jest noszone zgodnie z zasadami pastafarian. Ponadto, wniósł Pan o zwolnienie z obowiązku przedstawiania zaświadczenia
o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w RP.
Z uwagi na fakt, że przepisy nie przewidują uznaniowości organu w tej materii, a złożony wniosek paszportowy nie spełniał wszystkich wymogów określonych w § 3 wspomnianego rozporządzenia, pismem z 6 czerwca 2017 r. został Pan wezwany do uzupełnienia, w trybie art.
64 § 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), braku formalnego w podaniu. W treści wezwania jednoznacznie określono, jakie wymogi musi spełniać fotografia oraz jaki wyjątek od tych wymogów przewidują przepisy dla osób należących do wspólnot wyznaniowych zarejestrowanych w RP. Dotyczy on możliwości załączenia fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy, o ile przedłożone zostanie zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w RP, a określone nakrycie głowy jest noszone zgodne
z zasadami tego wyznania.
Realizując powyższe wezwanie, 19 czerwca 2017 r. przekazał Pan drogą pocztową kopię świadectwa chrztu wystawionego przez Proboszcza Parafii Rzymsko-katolickiej *** w *** z 29 lipca 2005 r. wraz z prośbą o wskazanie wzoru zaświadczenia i wydłużenie terminu na uzupełnienie braku, jeżeli przesłany dokument zostanie uznany za niewystarczający.
Pragnę zauważyć, że wyznaczenie dodatkowego terminu na uzyskanie przez Pana odpowiedniego zaświadczenia, w ocenie organu, było niezasadne. Wyznanie rzymskokatolickie nie obliguje bowiem swoich wyznawców do noszenia nakrycia głowy, które ma Pan na załączonym zdjęciu. Tym samym nie jest możliwe uzyskanie jakiegokolwiek zaświadczenia z tej wspólnoty, które by to potwierdziło. Również przedłożenie zaświadczenie o przynależności do Kościoła Latającego Potwora Spaghetti (pastafarianizm), o którym wspominał Pan przy składaniu wniosku, nie zwolniłoby Pana
z obowiązku przedłożenia fotografii bez nakrycia głowy, ponieważ wspólnota ta nie jest zarejestrowana w RP
. Jednocześnie nie deklarował Pan zamiaru przedłożenia odpowiedniej fotografii. W związku
z tym, podanie pozostawiono bez rozpoznania, o czym został Pan zawiadomiony pismem z 27 czerwca 2017 r.
Reasumując, podniesione przez Pana zarzuty uznaję za bezzasadne, a w postępowaniu kierownika Oddziału Paszportów nie dopatruję się żadnych nieprawidłowości.
Wniosek paszportowy zawierał braki formalne, które nie zostały uzupełniane w wyznaczonym terminie, dlatego też został pozostawiony bez rozpoznania. Nadmieniam, że jedynie kompletny wniosek wszczyna postępowanie o wydanie paszportu, a samo wydanie dokumentu jest czynnością materialno-techniczną, a nie decyzją.

Pouczenie
Zgodnie z art. 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana
za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.
Wyróżnienie moje - stanowczo jesteśmy dyskryminowani przez brak rejestracji.

Czy ja mam omamy, czy urzędnik? W rozporządzeniu nie widzę słówka "tego" ("nakrycie głowy jest noszone zgodne z zasadami tego wyznania")
Ostatnio zmieniony 27 lip 2017, o 07:21 przez BialySzkwal, łącznie zmieniany 1 raz.
Obrazek

Stwórca wybacza, Darwin nie.

Darwin to pamiętliwy d**ek.

Awatar użytkownika
BialySzkwal
Posty: 1448
Rejestracja: 1 lis 2014, o 20:31
Lokalizacja: Królewiec ;-)

Re: Pastapaszport

#7 Post autor: BialySzkwal » 27 lip 2017, o 07:18

Odpowiedź:
Żądanie uzupełnienia postanowienia o pouczenie o prawie do zażalenia

Na podstawie art. 111 w związku z art. 125 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2017 r. - Dz.U. 2017, poz. 1257) wnoszę o zamieszczenie pouczenia co do prawa do zażalenia dla postanowienia *** z dnia 26.07.2017 wydanego przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie w sprawie skargi na postępowanie Kierownika Oddziału Paszportów, które otrzymałem dnia 27.07.2017.

Postanowienie zawiera rażący błąd rzeczowy polegający na rozszerzeniu par. 3 ust. 3 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz.U. nr 152, poz. 1026 ze zm.) o słowa: ", a określone nakrycie głowy jest noszone zgodne z zasadami tego wyznania".
Obrazek

Stwórca wybacza, Darwin nie.

Darwin to pamiętliwy d**ek.

Awatar użytkownika
BialySzkwal
Posty: 1448
Rejestracja: 1 lis 2014, o 20:31
Lokalizacja: Królewiec ;-)

Re: Pastapaszport

#8 Post autor: BialySzkwal » 29 sie 2017, o 21:59

D..a, termin na wniesienie do WSA mi przeleciał - ale i tak bez adwokata bym mało zwojował.

Odpowiedź wkleję jak będę mieć skaner.
Obrazek

Stwórca wybacza, Darwin nie.

Darwin to pamiętliwy d**ek.

Awatar użytkownika
Empelon
Posty: 889
Rejestracja: 18 mar 2013, o 19:21

Re: Pastapaszport

#9 Post autor: Empelon » 2 wrz 2017, o 14:45

Klasyczny przykład, gdy litera prawa rozmija się z jego duchem.
Ustawodawca z całą pewnością miał na myśli zaświadczenie z TEGO Kościoła do którego petent należy i w którym takie nakrycie głowy się tradycyjnie nosi. Tylko, że tego wprost nie napisał.

Pytanie do prawników - czy w sądach bardziej liczy się litera czy duch prawa?
Niech Wasz makaron zawsze będzie gorący a piwo zimne.

Awatar użytkownika
BialySzkwal
Posty: 1448
Rejestracja: 1 lis 2014, o 20:31
Lokalizacja: Królewiec ;-)

Re: Pastapaszport

#10 Post autor: BialySzkwal » 2 wrz 2017, o 15:24

Opinia sędziego.
Obrazek

Stwórca wybacza, Darwin nie.

Darwin to pamiętliwy d**ek.

Awatar użytkownika
BialySzkwal
Posty: 1448
Rejestracja: 1 lis 2014, o 20:31
Lokalizacja: Królewiec ;-)

Re: Pastapaszport

#11 Post autor: BialySzkwal » 8 wrz 2017, o 20:07

BialySzkwal pisze:
29 sie 2017, o 21:59
Odpowiedź wkleję jak będę mieć skaner.
No i wklejam.
odpowiedz.jpg
Niby wszystko pięknie-ładnie, grzecznie posłali mnie na drzewo, że w tym trybie środek zaskarżenia nie przysługuje.
Ale zaraz? Dlaczego organ nie powołuje się na żadne artykuły w części w której objaśnia mi, że środek zaskarżenia nie przysługuje?
Nauczony dotychcasowym doświadczeniem ze swobodną interpretacją przepisów przez urzędników postanowiłem podrążyć:
Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa

Na podstawie art. 52 § 3 P.p.s.a składam wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

Dnia 27 lipca 2017 złożyłem żądanie uzupełnienia postanowienia o pouczenie o prawie do zażalenia na podstawie art. 111 w związku z art. 125 KPA.

Zamiast uzupełnienia otrzymałem wyjaśnienie, że "skarga załatwiana jest w postępowaniu uproszczonym", wobec czego uzupełnienie nie przysługuje.

Informuję, że zgodnie z art. 163b par. 1 KPA stanowi, iż "Organ administracji publicznej załatwia sprawę w postępowaniu uproszczonym, jeżeli przepis szczególny tak stanowi.". Przepisu takiego Organ nie był w stanie wskazać.

Art. 233 KPA stanowi, że skarga w sprawie która nie była przedmiotem postępowania wszczyna postępowanie.

Stanowisko Organu w odpowiedzi na skargę brzmiało: "Wniosek paszportowy zawierał braki formalne, które nie zostały uzupełniane w wyznaczonym terminie, dlatego też został pozostawiony bez rozpoznania. Nadmieniam, że jedynie kompletny wniosek wszczyna postępowanie o wydanie paszportu, a samo wydanie dokumentu jest czynnością materialno-techniczną, a nie decyzją."
Zatem wobec art. 233 KPA skarga powinna była wszcząć postępowanie.

Art. 104 stanowi, że Organ załatwia sprawę przez wydanie decyzji.

Zatem art. 111 ma zastosowanie.

W tej sytuacji oczekuję niezwłocznego uzupełnienia przedmiotowej decyzji Organu o uznaniu skargi za bezzasadną o stosowne pouczenie.

Nadmieniam, że to do Organu należy dbanie, aby Strona nie poniosła szkody na skutek nieznajomości prawa (art. 9 KPA).
Oczywiście jeśli organ ma rację, to nadal może mnie posłać na drzewo - ale w tym celu musi trochę bardziej się postarać i znaleźć odpowiednie przepisy.

A jeśli takich przepisów brak - to sprawa jest ciągle cieplutka i tylko dobrego adwokata brakuje do wygrania sprawy w WSA.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Obrazek

Stwórca wybacza, Darwin nie.

Darwin to pamiętliwy d**ek.

Marek
Posty: 162
Rejestracja: 21 sty 2013, o 00:13

Re: Pastapaszport

#12 Post autor: Marek » 21 wrz 2017, o 10:17

Warto zwracać w takich pismach uwagę, że decyzje odmowne rejestracji murem stoją za tym, że rejestracja jest nam do niczego nie potrzebna, więc powoływanie się na brak rejestracji jest bezprawne.

Awatar użytkownika
BialySzkwal
Posty: 1448
Rejestracja: 1 lis 2014, o 20:31
Lokalizacja: Królewiec ;-)

Re: Pastapaszport

#13 Post autor: BialySzkwal » 21 wrz 2017, o 10:43

Niestety uzasadnienie odmowy rejestracji nie jest wiążące dla innych urzędów. Ale tego typu pisma są dla nas istotne w SN i wyżej.
Obrazek

Stwórca wybacza, Darwin nie.

Darwin to pamiętliwy d**ek.

Awatar użytkownika
BialySzkwal
Posty: 1448
Rejestracja: 1 lis 2014, o 20:31
Lokalizacja: Królewiec ;-)

Re: Pastapaszport

#14 Post autor: BialySzkwal » 29 wrz 2017, o 10:37

pasport.jpg
Moja odpowiedź:
INFORMACJA

Sprecyzowanie żądania

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.09.2017 wskazuję, że moje pismo z dnia 6 września 2017 roku stanowi ponaglenie do:
1) wszczęcia postępowania administracyjnego (art. 233 KPA),
2) wydania decyzji (art. 104 w związku z art. 233 i art. 237 KPA),
3) uzupełnienia wydanej decyzji o wnioskowane pouczenie (art. 111 KPA),
w zależności od tego, na jakim etapie w opinii Organu jest obecnie postępowanie administracyjne, które powinno było zostać przez Organ wszczęte w związku z moją skargą w dniu jej doręczenia Organowi (art. 61 w związku z art. 233 KPA).

Ponaglenie zostaje złożone w związku z (odpowiednio) brakiem terminowego:
1) wszczęcia przez Organ postępowania,
2) wydania przez Organ decyzji,
3) uzupełnienia wydanej decyzji o wnioskowane pouczenie.

Intencją moją jest wniesienie ponaglenia za pośrednictwem Organu do organu wyższego stopnia - w tym przypadku do ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
Ciężko powiedzieć, co mam o tym sądzić. Po długim namyśle dochodzę do wniosku, że być może organ posłał mnie na drzewo słusznie - ale w KPA jest to tak jasno napisane, że bez konsultacji z prawnikiem jednak upieram się przy swoim.
Oczywiście organ słusznie się zabezpiecza pytając, czy jest to skarga czy ponaglenie, ale gdyby organ umiał wykazać, że moja interpretacja jest błędna - to doceniłbym to wykazanie w odpowiedzi.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Obrazek

Stwórca wybacza, Darwin nie.

Darwin to pamiętliwy d**ek.

Odpowiedz

Wróć do „Pastafariańskie dokumenty”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość