Wniosek o ponowne rozpatrzenie Rejestracji Kościoła LPS wysłany!

Witajcie Bracia i Siostry!

Tak jak obiecaliśmy, nie pozostawiamy sprawy Rejestracji Kościoła Latającego Potwora Spaghetti. Dzisiaj (wraz z początkiem Pastehach 😉 ) został wysłany wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wraz z zażaleniem na postanowienie dowodowe o powołaniu biegłych. Wniosek ten, jest kolejnym etapem na drodze do Rejestracji, stworzony został przez sympatyzujących z naszym Kościołem, doświadczonych prawników, o czym możecie przekonać się czytając jego treść.

Wniosek dostępny jest TUTAJ.

Chociaż obawiamy się, że nawet najlepiej skonstruowany wniosek nie przekona Ministerstwa do zmiany swojej decyzji, to przynajmniej jego treść wskaże urzędnikom, dokładnie w jakich miejscach pod kątem proceduralnym i prawnym popełnili oni błąd, nie tylko nadużywając swoich kompetencji, ale także łamiąc konkretne punkty Konstytucji RP!

Tym samym, zaczynamy się przygotowywać do złożenia oficjalnej skargi na decyzję Ministerstwa do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, uruchamiając w ten sposób postępowanie sądowe. Na tę chwilę prowadzimy rozmowy z kilkoma podmiotami, które mogłyby oficjalnie i pro bono reprezentować naszą sprawę w WSA. Tak czy inaczej, jeżeli jest wśród Was Bracia i Siostry prawnik, który byłby także gotowy nas w tym wspomóc jako pełnomocnik przed sądem, to zapraszamy do kontaktu na kontakt@klps.pl

Urząd pownien odpowiedzieć na to pismo „niezwłocznie”. Jednak maksymalny termin, w którym musi tego dokonać to okres jednego miesiąca. Biorąc pod uwagę, że termin liczymy od dnia otrzymania pisma przez MAC, to formalnie powinniśmy otrzymać odpowiedź do 3 maja. Pamiętajmy jednak, że 3 maja to święto, dlatego zakładamy, że odpowiedź otrzymamy 6 maja. Naturalnie urząd z wymyślonych przyczyn może przedłużyć postępowanie. W takim wypadku wyślemy skargę o przewlekłość postępowania. 

Oczywiście, swoim zwyczajem, o wszystkich naszych posunięciach, jak i wiadomościach w sprawie Rejestracji, będziemy Was na bieżąco informować.

Wiary i cierpliwości drodzy Pastafarianie, zwyciężymy, wszkaże nie tylko słuszność jest po naszej stronie, ale także Moc Jego Makaronowatych Macek! 😉

RAmen!

Dalsze postępowanie w sprawie rejestracji

Drodzy Pastafarianie oraz sympatycy Latającego Potwora Spaghetti

Jak wszyscy już wiemy, urzędnicy z Ministerstwa ocenili, że  nasza wiara w Jego Makaronowatość nie jest wystarczająco gorliwa i że celem Kościoła nie jest szerzenie kultu w Latającego Potwora Spaghetti. Tym samym nasze uczucia religijne, tak jak uczucia religijne tysięcy Pastafarian zostały obrażone przez ludzi, którzy teoretycznie powinni stać na ich obronie.

Formalnie spełniliśmy wszystkie wymogi zawarte w ustawie o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, wyjaśniliśmy wszystkie kwestie i wątpliwości, które miało Ministerstwo, a jednak nie zostaliśmy zarejestrowani. Urzędnicy najwyraźniej uznali, że do ich kompetencji należy także ocena ilości wiary w wierze!

Bracia i Siostry! Łączymy się z Wami w smutku z racji niesprawiedliwości jaka spotkała nas wszystkich!

To jednak nie koniec! Większość religii na początku swego istnienia bywała prześladowana. My też byliśmy tego świadomi i wiedzieliśmy od samego początku, że nie będzie łatwo. Nie bójcie się, albowiem zarejestrowanie naszej wspólnoty jako związku wyznaniowego to tylko kwestia czasu! Musimy przebrnąć przez kolejne przeszkody, które tworzy przed nami administracja państwowa. Informujemy zatem, co robimy dalej:

I. W ciągu 7 dni wyślemy do Ministerstwa wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zrobimy to najpóźniej 25 marca.

II. Zakładając, że sam wniosek nie zmieni decyzji Ministerstwa, przygotowujemy się na złożenie skargi na otrzymaną decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Jako, że sami nie jesteśmy prawnikami, podjęliśmy już wcześniej decyzję, że przekażemy pełnomocnictwo w kwestiach prawnych profesjonalnemu prawnikowi lub grupie prawników. Jeszcze przed decyzją Ministerstwa pomoc zaoferowało nam kilku prawników, a także organizacji, które zajmują się obroną praw człowieka. Ważne jest to, że od samego początku wspierają nas wybitni ludzie, jak Adrian Zwoliński, któremu chcielibyśmy w tym miejscu szczególnie podziękować, tak jak i wszystkim tym osobom, które w trudnych momentach służyły nam radą i pomocą.

Ministerstwo w swojej decyzji przyznaje, że nie będzie odwoływać się od decyzji sądu, więc zakładamy, że cały proces rejestracji Kościoła zakończy się w WSA. Jeśli nie, to następnym etapem będzie NSA. (Naczelny Sąd Administracyjny). W razie kolejnych problemów oświadczamy, że wniesiemy skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. 

Naturalnie będziemy,  na bieżąco informować o wszystkich działaniach, które podejmujemy.

Odnosząc się do zarzutów Ministerstwa, pragniemy przypomnieć, że Kościół Latającego Potwora Spaghetti w Polsce ciągle się rozwija. Obcecnie mamy ponad 13 000 sympatyków na Facebooku. A wiemy, że jest nas kilkaset razy więcej, w końcu Pastafarianizm istnieje od zawsze! 😉

Szerzenie wiary w Jego Makaronowatość rozpoczęliśmy w Maju 2011 r.  Wówczas ujawnionych Pastafarian w naszym kraju liczyliśmy w dziesiątkach, dzisiaj już w tysiącach, pomimo faktu, że miłośnicy Latajacego Potwora nie muszą afiszować się ze swoją wiarą 😉   Obecnie mamy 9 gmin wyznaniowych w największych miastach Polski. W każdym tygodniu organizowane są spotkania Pastafarian na terenie całego kraju, na które raz za razem przychodzi coraz więcej osób. Nie zważając na to Ministerstwo nadal śmie twierdzić, że naszym celem nie jest szerzenie wiary w Latającego Potwora Spaghetti!

Oczywiście nie udałoby się nam tego osiągnąć bez Waszej pomocy. Mając to na uwadze chcemy również podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do rozwoju Kościoła Latajacego Potwora Spaghetti w Polsce. Przewodniczącym gmin, Wielebnym, Pastafarianom oraz wszystkim sympatykom Latającego Potwora Spaghetti, którzy samym swoim istnieniem dowodzą, że wiara w Jego Makaronowatość jest szczera i skutecznie się szerzy 😉

Bracia i siostry, łączmy się więc w tej wierze! Razem uda się nam przezwyciężyć wszystkie niskowęglowodanowe trudności i wypełnić nieprzejednane, urzędnicze serca solidną porcją Penne Zrozumienia 🙂

RAmen

Oficjalna decyzja Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w sprawie rejestracji Kościoła Latającego Potwora Spaghetti

Witajcie Bracia i Siostry!

Kilka chwil temu otrzymaliśmy drogą mailową decyzję Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w sprawie zarejestrowania Kościoła Latającego Potwora Spaghetti. Decyzja jest odmowna.

Minister nie przychylił się do naszego wniosku o odrzucenie ekspertyzy religioznawców i podpierając się nią stwierdza cytując: „Kościół Latającego Potwora Spaghetti nie spełnia wymogów art .2 ust. 1 o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, bowiem nie został utworzony – zdaniem ekspertów – w celu wyznawania i szerzenia wiary religijnej.”

Nie wiem jak Wy, ale my odczytujemy to jednoznacznie, że Urząd podpierając się ekspertyzą ocenił ilość naszej wiary w Potwora i stwierdził, że… nie wierzymy. Tym samym Urząd uznaje się za orzecznika wiary obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Decyzja dostępna jest do pobrania TUTAJ.

W obecnej chwili jesteśmy w trakcie konsultowania zaistniałej sytuacji z osobami zaznajomionymi w prawie i w przeciągu weekendu przekażemy informajce na temat dalszego działania, jednakże, jak sugeruje w przedostatnim akapicie sam Urząd, nie obejdzie się bez Sądu Administracyjnego. Jesteśmy przygotowani na ten scenariusz.

RAmen!

Oficjalna odpowiedź w sprawie opinii biegłych- do pobrania

Witamy Serdecznie

Informujemy, że została napisana odpowiedź, którą w poniedziałek wyślemy do MAC jako ustosunkowanie się do opinii biegłych.

Istotą tego pisma są dwie następujące kwestie:

I. Wniosek o uchylenie postanowienia dotyczącego przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego, to jest opinii w kwestii ,,Czy w świetle przedstawionych dokumentów można uznać Kościół Latającego Potwora Spaghetti za wspólnotę religijną. (WNIOSEK GŁÓWNY)

II. Jednocześnie, na wypadek nieuwzględnienia wniosku głównego, zgłaszamy wniosek ewentualny o rozpatrzenie opinii w kwestii ,,Czy w świetle przedstawionych dokumentów można uznać Kościół Latającego Potwora Spaghetti za wspólnotę religijną na korzyść postawionego w opinii pytania(WNIOSEK EWENTUALNY)

Zapraszamy do zapoznania się z pismem. Można je pobrać tutaj.

Jako, że wniosek wraz z załącznikami zostanie wysłany w poniedziałek, zachęcamy do ewentualnych sugestii i opinii.

W tym miejscu chcielibyśmy poraz kolejny podziękować przede wszystkim Adrianowi Zwolińskiemu, za pomoc w opracowaniu odpowiedzi oraz wszystkim osobom zaangażowanym w proces rejestracji i promowanie ideii FSM.

Wierzymy, że ta odpowiedź spowoduje, że urzędnicy podejmą właściwą decyzję w kwestii rejestracji, tj. zarejestrują Kościół LPS.

Odpowiedź powinniśmy otrzymać do 15 marca.

RAmen

Opinia biegłych- do pobrania

Witamy

Otrzymaliśmy (na tą chwilę mailem), pełna opinię biegłych, których powołało Ministerstwo.

Biegłymi są religioznawcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prof. dr hab. Kazimierz Banek oraz Dr Piotr Czarnecki.

Czekamy na oficjalne pismo z ministerstwa i w zależności od jego treści podejmiemy decyzję o kolejnych działaniach.

Komentarze do opinii pozostawiamy Wam.

Według nas sam fakt powołania biegłych, aby ocenić ilośc wiary w wierze jest groteskowo absurdalne jak  dowcipy z komedii Bareji. Jak sami potraficie zapewne ocenić weryfikacja tego, czy wierzymy w Latającego Potwora Spaghetti lub cokolwiek innego jest niemożliwa i z logicznego, a nawet prawnego punktu widzenia nikt nie ma kompetencji do wysnuwania tego typu ocen. Tym samym chcemy zaznaczyć że sami biegli stwierdzili, że spełniamy wszystkie warunki, która powinna w sobie zawierać religia (sacrum, doktrynę, kult oraz organizację).

Ważne!

Ponadto warto zwrócić uwagę w jaki sposób potraktował naszą sprawę MAC.

Opinia biegłych została wydana już 17 Października 2012. A my otrzymaliśmy informację o powołaniu biegłego dopiero pod koniec Listopada, po czym w Styczniu otrzymaliśmy kolejne pismo, że urząd nie potrafił sporządzić prawidłowej umowy z biegłymi.

Krótko mówiąc, urząd działał za naszymi plecami, a poinformował nas o swoich działaniach z dużym opóźnieniem. Jest to ewidetne naruszenie prawa, co zdecydowanie pomoże nam w momencie, kiedy sprawa będzie musiała trafić do sądu.

Czy Wy też czujecie, że Wasze uczucia religijne zostały urażone?

Mimo wszystko wierzemy, że urzędnicy z MAC zrozumieją, że nie mogą nam odebrać naszych praw do wierzenia i w pełni legalnego sprawowania kultu Latającego Potwora Spaghetti.

POBIERZ EKSPERTYZĘ

RAmen

Rejestracji ciąg dalszy. Kolejna odpowiedź urzędu

Witajcie Bracia i Siostry!

Tak jak obiecaliśmy, trzymamy rękę na pulsie w sprawie Rejestracji Kościoła Latającego Potwora Spaghetti i na bieżąco informujemy o rozwoju tego procesu. W dniu dzisiejszym dostaliśmy kolejną odpowiedź od MAC dotyczącą zasięgania opinii biegłych religioznawców. Jak możecie wyczytać z treści, organ rejestrowy nie zdążył wywiązać się z obowiązującego terminu, jako uzasadnienie przytaczając umowę zawieraną z biegłym. Patrząc na ostatnie zdanie tego pisma, można odczuć, że przedłużona data podjęcia decyzji do 15 marca (swoją drogą z urągającym powadze urzędu błędem wskazującym, że ma być to marzec ubiegłego roku) nie musi być ostateczna, bo w końcu biegły może się nie wyrobić.

Obecnie badamy tę sprawę, zasięgając opinii pomagających nam prawników i osób zaznajomionych z prawem administracyjnym. Interesuje nas, czy kroki podejmowane przez urząd są uzasadnione oraz jakie są nasze możliwości odniesienia się do nich.

W momencie, w którym  dowiemy się czegoś więcej, od razu damy znać.

Nikt nie twierdził, że będzie łatwo. Miejmy wiarę 🙂

RAmen!

Artur i Piotr

Edit:

Po ostatniej odpowiedzi Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji konsultowaliśmy naszą sytuację i możliwości działania z Pastafarianami zaznajomionymi z prawem i postępowaniem administracyjnym. Biorąc pod uwagę ich, a także i Wasze opinie na ten temat podjęliśmy decyzję o naszych kolejnych krokach.

Na tym etapie, nie będziemy jeszcze angażować się w działania prawne związane z składaniem oficjalnej skargi. Założymy domniemanie niewinności urzędników, którzy może trochę nieudolnie, ale w dobrej wierze pragną zasięgnąć rady specjalistów co do decyzji, która wybiega poza poziom ich wiedzy. Wierzymy również, że jedna osoba nie chcę być za taką decyzję odpowiedzialna. Poczekamy do 15 marca. Jednakże, jeżeli w tym czasie okaże się, że sytuacja ewidentnie idzie w złym kierunku rozpoczniemy odpowiednie działania. Postaramy się, aby za pomocą mediów szersze grono opinii publicznej dowiedziało się o nieprzychylności lub niekompetencji polskiego systemu administracyjnego, który na poziomie Ministerstwa kompromituje organy rządzące. Kolejnym krokiem będzie faktyczne skorzystanie z przysługujących nam możliwości prawnych.

Do tego czasu nie pozostaniemy bezczynni. W najbliższym czasie poprosimy przedstawicieli tworzących się już gmin wyznaniowych o wystosowanie uprzejmych pism do MACu, upraszających o jak najszybsze, no i pozytywne, rozpatrzenie naszego wniosku. Działanie to będzie miało na celu pokazanie, że nasza inicjatywa nie ogranicza się wyłącznie do tych 108 osób, które podpisały oświadczenie, ale że sięga zdecydowanie dalej i cały czas interesuje związanych z Potworem obywateli RP. Ponadto, w przypadku dalszych komplikacji, pisma te trafią do akt sprawy i będą działały na naszą korzyść. Za pare dni prześlemy do osób koordynujących spotkania w gminach odpowiednie wzory pism, które na spotkaniach powinni podpisać obecni Pastafarianie. Oczywiście Potwór się nie obrazi, jeśli ktoś nie będzie chciał złożyć swojego autografu.

Obok wysłania opisanych powyżej pism. W najbliższym czasie zapewne zorganizujemy wizytę w MACu w celu zapoznania się z obecnymi materiałami zebranymi przez Ministerstwo w sprawie rozpatrzenia naszego wniosku.

Oczywiście, tak jak wcześniej, o wszystkich posunięciach będziemy na bieżąco informowali. Ponadto prosilibyśmy o nie podejmowaniu działań na własną rękę w tym temacie bez konsultacji z nami. Nie chcielibyśmy, aby w tok tego postępowania wdarł się chaos, a także jednolite działanie i jednolite stanowisko będzie poważniej odczytywane przez odpowiednie organy.

Rejestracji ciąg dalszy. Odpowiedź w sprawie biegłych

Witajcie Bracia i Siostry!

Urząd odpowiedział na naszą prośbę udziału w rozmowach między organem rejestrującym, a biegłymi.

Urząd wyjaśnia, że istotą dowodu z opinii biegłego jest to, że biegły przygotowuje i opracowuje ją samodzielnie, bez udziału stron i organów. Dopiero po jej sporządzeniu zarówno strona, jak i organ mogą wnosić stosowne uwagi do opinii, wnioskować o wyjaśnienie określonych kwestii, poszerzenie badań, uściślenie i wyjaśnienie wniosków.

Co znaczy, że nie będzie żadnego spotkania i dyskusji pomiędzy organem, biegłymi oraz stroną w tej sprawie, czyli nami.

Urząd podkreśla również, że bez względu na rodzaj i charakter uzasadnienia opinii przez biegłego, organ rejestrujący nie jest z tą opinią w jakimkolwiek stopniu związany. Co oznacza, że organ może ją przyjąć, jeśli uzna za trafną, ale może również całkowicie zdyskwalifikować i przyjąć odmienne zdanie w tej sprawie.

Organ wskazuje również, że biegłym powołanym w sprawie, będzie religioznawca lub religioznawcy, których zadaniem będzie odpowiedzieć na pytanie „Czy w świetle przedstawionych dokumentów można uznać Kościół LPS za wspólnotę religijną, o której mowa w art. 2 ust. 1 o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.”

Wydaje się więc, że będą opiniować w jakim stopniu wiara jest wiarą 🙂

Dlatego w tej chwili pozostaje nam czekać na kolejną odpowiedź, którą urząd jest zobowiązany przedstawić nam w styczniu. Dopiero później, w razie negatywnej decyzji będziemy mogli wnosić ewentualne skargi i zażalenia…

Rejestracji ciąg dalszy. Wysłanie prośby o udostępnienie miejsca i terminu spotkania z biegłymi

Witamy

Jak się okazuje, urząd powołuje się w ostatnim piśmie na ustawę, zgodnie z którą powinien poinformować nas o miejscu i terminie spotkania z biegłymi. W związku z tym, jako jedna ze stron, będziemy mogli aktywnie uczestniczyć w rozmowach między biegłymi, a organem rejestrującym  (urzędnikiem).

Naturalnie urząd nie poinformował nas o tym terminie, dając tylko do zrozumienia, że odpowie nam w ciągu dwóch miesięcy. Ciekawe dlaczego…?

Dlatego zamierzamy wysłać prośbę do MAC, powołując się na ustawę w związku z art. 10 §1 oraz art. 79 §1 ustawy – Kodeks postepowania administracyjnego, o zawiadomienie o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych przynajmniej na siedem dni przed terminem spotkania.

We wspomnianym zawiadomieniu poprosimy również o wskazanie zakresu wiadomości specjalnych, które są wymagane w sprawie, zakresu zagadnień i pytań będących przedmiotem opinii biegłych oraz wszelkich innych informacji umożliwiających nam przygotowanie się do zadawania pytań biegłym, składania wyjaśnień oraz wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów.

Krótko mówiąc, zamierzamy uczestniczyć w tych tajemniczych obradach między urzędnikiem, a biegłymi. W miarę możliwości nagramy całą debatę na ten temat.

O postępach będziemy informować, jak zwykle na bieżąco.

Ramen!

Rejestracji ciąg dalszy- powołanie biegłych

Dzisiaj, tj. 27 Listopada otrzymaliśmy kolejną odpowiedź od urzędu w sprawie rejestracji Kościoła Latającego Potwora Spaghetti. W odpowiedzi tej możemy przeczytać, że urząd powoła biegłych w naszej sprawie, ponieważ wymaga ona „wiadomości specjalnych”.

Wygląda na to, że czas oczekiwania na rejestrację przedłuży się o co najmniej 2 miesiące. (tj. około 27 Stycznia).

Wierzymy, że powołani biegli, którzy będą odpowiedzialni za wydanie decyzji,  zostaną dotknięci Jego Makaronowatą Macką i pozytywna decyzja w sprawie rejestracji zostanie podjęta czym prędzej! 🙂

Ramen!