Rejestracja Kościoła Latającego Potwora Spaghetti...

Wniosek o rejestrację KLPS został wysłany  27 lipca 2012. 15 marca 2013 otrzymaliśmy decyzję odmowną. 28 kwietnia 2015 WSA uchylił II odmowną decyzję MAiC, mimo to urząd 19 sierpnia ponownie odmówił rejestracji. 27 lipca 2018 NSA oddalił naszą apelację. Obecnie tworzymy skargę do Trybunału praw człowieka. Historia rejestracji znajduje się tutaj. Statut dostępny jest tutaj.

A+ A A-
środa, 19 październik 2011 19:10

No one expects The Spanish Inquisition!

Napisane przez

Kościół FSM ledwo rozpoczął marsz do legalizacji w Polsce, a już mamy pierwszą odpowiedź ze strony kontrreformacji. Były poseł PiS z Tczewa (wstyd; to moje rodzinne miasto) zamierza otworzyć instytut do walki z bluźniercami.

http://m.wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,117915,10481654,Byly_posel_PiS_powoluje_instytut_walki_z_bluzniercami.html

Co ciekawe instytut ma bronić osób, które uważają, że ich uczucia religijne zostały naruszone. Może Kościół FSM powinien się do niego zgłosić jako dyskryminowana wiara i pozwać notariuszy, którzy odmówili spełnienia swego obowiązku przy zakładaniu fundacji!?

Pan Kazimierz Smoliński może wielkich sukcesów przed sądem nie odniesie, bo obrazy religijnej raczej udowodnić się nie da, a karać ją także chyba trudno. W XVI wieku Erazm Otwinowski wyrwał księdzu i podeptał monstrancję, za co został oskarżony o bluźnierstwo. Umiejętnie broniony przez Mikołaja Reja został skazany na (sic!) zapłatę odszkodowania za zniszczoną monstrancję. Nasz adwokat z Tczewa z pewnością pozyska jednak sporo rozgłosu i wielu klientów gotowych iść do sądu w celu wymierzenia boskiej sprawiedliwości przez świecki sąd. Należy mu więc złożyć gratulację za dobry pomysł na rozkręcenie biznesu :)

wtorek, 18 październik 2011 17:30

objawienie w krzaku

Napisane przez

Wychynął spomiędzy liści w porze podwieczorku.

Info dla Policji: liście są tekstylne.

Miejsce objawienia: Praga Północ. Tak, to pielgrzymi sparaliżowali ruch w okolicy Czterech Śpiących. Na szczęście czujne miasto już kopie pod Wisłą nitkę metra od stacji "Świętokrzyska Pasta" do stacji "Krzak Pasta". Ramen!

wtorek, 18 październik 2011 12:08

Wspólny marsz do Notariusza...

Napisał

Padł pomysł, abyśmy udostępnili dane osób z poszczególnych rejonów Polski, w celu umożliwienia wspólnego udania się do Notariusza. Niestety nie możemy tego zrobić z powodu ochrony danych osobowych...

W zamian za to, utworzyliśmy dział na forum, w którym wg. województw możemy wpisywać swoje dane. Każdy kto chce iść do Notariusza w grupie, niech poda  miasto w którym mieszka oraz telefon/mail.

W ten sposób umożliwimy wam kontakt ze sobą.

wtorek, 18 październik 2011 09:41

Rejestracja! Błąd w oświadczeniu...

Napisał

Informujemy, że popełniliśmy mały błąd w oświadczeniu!

 

Zapomnieliśmy dodać numeru PESEL członka - założyciela. Oświadczenie jest już poprawione.

 

Jeśli ktoś już wydrukował i naniósł dane, może ręcznie dopisać PESEL i obok niech dopisze parafkę. Jeśli nie, to prosimy o ponowne wydrukowanie oświadczenia.

 

Za utrudnienia przepraszamy!

Miło nam poinformować, ze udało się zebrać 100 osób, które zadeklarowały, iż chcą zostać członkami - założycielami Kościoła Latającego Potwora Spaghetti w Polsce.

 

Na tym etapie przygotowaliśmy oświadczenie o chęci utworzenia związku wyznaniowego FSM. Oświadczenie to, jest częścią listy członków - założycieli Kościoła.

 

Każdy kto zapisał się jako członek - założyciel otrzymał  mailem link do oświadczenia w formacie PDF. W razie problemów, można je pobrać również stąd.

Jeśli ktoś nie zdążył się zapisać przy użyciu formularza, a chciałby stać się członkiem - założycielem, może pobrać oświadczenie i udać się z nim do Notariusza.

 

Oświadczenie należy wypełnić i podpisać. Jeśli chodzi o adres, to używamy adres zameldowania, czyli ten, który również widnieje na dowodzie osobistym. Miasto i data dotyczy miejscowości oraz dnia, w którym udacie się do Notariusza.

 

Dane Personalne będą użyte tylko i wyłącznie w celach rejestracji kościoła FSM.

 

Po wypełnieniu oświadczenia, należy się umówić z Notariuszem, w celu poświadczenia własnych danych i podpisu. Taka usługa będzie kosztowała około 25 zł.

 

Kiedy poświadczycie swój podpis notarialnie, należy wysłać oświadczenie pocztą tradycyjną na adres: Artur Mykowski, Ul. Hoża 10b/8, 80-628 Gdańsk.

 

Po otrzymaniu 100 oświadczeń, złożymy wniosek o rejestrację związku wyznaniowego. Urząd ma 3 miesiące na odpowiedź w tej sprawie.

 

Statut można pobrać klikając tutaj.

niedziela, 16 październik 2011 10:24

Wiedz, że coś się dzieje... Statut Gotowy!

Napisał

Bądźcie pozdrowieni Bracia i Siostry!

 

Wszystko musi się jakoś rozpocząć, nie zawsze towarzyszą temu surmy i fanfary, chociaż muszę przyznać, że fajnie jest takowych posłuchać choćby i tylko w swojej głowie :)

Dużymi krokami zbliżamy się do wymaganej 100 chętnych do rejestracji Kościoła Latającego Potwora Spaghetti, dlatego też i my przyspieszyliśmy nasze działania i dopinamy na ostatnie guziki kwestie formalne. Na stronie zamieszczamy oficjalną wersję Statutu naszego Kościoła, jest ona dostępna w formacie PDF. W międzyczasie wypełniamy resztę stosownych dokumentów.

Gdy stuknie setka puścimy w ruch zaświadczenia, z którymi będziecie musieli wybrać się do Notariusza. Nasza prośba jest taka, abyście z tym nie zwlekali, im szybciej zostanie to załatwione i zbierzemy konieczną liczbę podpisów, tym szybciej złożymy nasz Wniosek w odpowiednie miejsce:)

Do dzieła Bracia i Siostry, nasza przyszłość jest teraz tylko w Waszych rękach! :)

 

Pobierz Statut

 

RAmen!

 


Informujemy, że dodaliśmy nowy zapis w statucie ( Art. 19, punkt 5), który brzmi następująco:

Rada Kościoła ma od momentu rejestracji sześć miesięcy kalendarzowych na zwiększenie liczby członków do minimum pięciu. W przypadku nieosiągnięcia wymaganej minimalnej liczby członków, Rada Kościoła nie może podejmować innych decyzji i uchwał niż tych związanych z mianowaniem nowych członków Rady Kościoła.

Oprócz tego, zmieniliśmy zasady przyjmowania uchwał. Każda uchwała będzie wprowadzana w życie na podstawie większości uzyskanych głosów w głosowaniu Rady Kościoła.
środa, 12 październik 2011 17:00

Droga do zrozumienia cz. 2

Napisał

Dzisiejszy dzień jest jednym z lepszych dni dla Pastafarian na całym świecie.

 

Po pierwsze, liczba naszych zwolenników na Facebooku przekroczyła 1000 :)

Po drugie, ruszyła akcja aby dzień 12 października ustanowić dniem Pastafariańskiego nakrycia głowy, co według nas jest pomysłem słusznym, szkoda tylko, że tak późno przedstawionym :P Tak czy inaczej, jeżeli ktoś ma ochotę pooglądać naszych Braci i Siostry w wierze z durszlakami na głowie to zapraszam tutaj :)

 

Ten cudowny dzień i tak zbiegł się z naszymi planami aby pokazać wszystkim, że cały czas działamy w kierunku zarejestrowania Kościoła Latającego Potwora Spaghetti w Polsce. Poniżej zamieszczam trzy pierwsze rozdziały powstającego Statutu naszego Związku Wyznaniowego. Miejcie na uwadze, że jest to wersja podstawowa. Zachęcamy nie tylko do zapoznania się z nią, ale również przedstawienia twórczej krytyki i (co najważniejsze) Waszych pomysłów na temat elementów, które mogłyby się w Statucie znaleźć.

Pamiętajmy, że Statut to dokument prawny, dlatego też musi zostać zachowana odpowiednia, oficjalna forma.

 

Kościół Latającego Potwora Spaghetti

 

Preambuła (do dokończenia)

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

Art.1. Pełna nazwa związku wyznaniowego brzmi: Kościół Latającego Potwora Spaghetti; związek wyznaniowy w dalszej części statutu brzmi: Kościół LPS.

Art.2. Terytorium działania Kościoła LPS jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

Art.3. Siedzibą władz Kościoła LPS jest miasto Gdańsk.

Art.4. Kościół LPS jest niezależny organizacyjnie i finansowo od jakiegokolwiek pozapaństwowego zwierzchnictwa duchowego i świeckiego.

Art.5.1. Osobowość prawną posiada Kościół LPS i gminy ustanowione zgodnie z zasadami przedstawionymi dalej.

Organami osób prawnych wymienionych w ust.1 są:

1) dla całości Kościoła LPS - Rada Kościoła.

2) dla gminy wyznaniowej – Przełożony gminy.

 

Rozdział II

Cele działalności i zasady realizacji

 

Art.6.1. Celem Kościoła LPS jest głoszenie Ewangelii Latającego Potwora Spaghetti i Luźnego Kanonu, urzeczywistnianie go w codziennym życiu oraz sprawowanie kultu Latającego Potwora Spaghetti.

1) Zgodnie z swą doktryną, Kościół LPS działa również na rzecz ograniczenia negatywnych relacji międzyludzkich i życia społecznego, jak w szczególności wykluczenie społeczne, ubóstwo, bezdomność, demoralizacja, przestępczość i dyskryminacja ze względu na rasę, pochodzenie, preferencje seksualne, wyznanie lub jego brak.

Art.7. Dla realizacji swych celów Kościół LPS:

1) -Może organizować, zgodnie z swoją doktryną nabożeństwa, obrzędy religijne i modlitwy,

2) -Prowadzi nauczanie indywidualne i zbiorowe swej doktryny,

3) -Organizuje imprezy, odczyty, konferencje, zebrania, seminaria o celach religijnych, moralnych i edukacyjnych,

4) -Prowadzi działalność charytatywną,

5) -Współpracuje z innymi kościołami i związkami wyznaniowymi w Polsce,

6) - Współdziała z państwem dla dobra człowieka i dobra wspólnego,

7) -Posiada niezbędny majątek.

 

Rozdział III

 

Członkowie Kościoła LPS


Art.8. W skład Kościoła LPS wchodzą osoby stanu duchownego i świeccy wierni nazywani Pastafarianami.

Art.9.1. Członkiem Kościoła LPS może zostać każda osoba, która dobrowolnie przyjęła jego doktrynę zawartą w Ewangelii Latającego Potwora Spaghetti i Luźnym Kanonie oraz uzyskała akceptację władz kościelnych.

1) Osoby niepełnoletnie mogą należeć do Kościoła LPS za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

Art.10.1. Członkostwo w Kościele LPS ustaje wraz z:

1) -Śmiercią,

2) -Wykluczeniem z Kościoła LPS na podstawie decyzji władz kościelnych po dokonaniu czynów niegodnych, działanie na szkodę Kościoła LPS, bezwzględne łamanie norm prawa wewnętrznego i przyjętych zasad moralnych,

3) -Złożeniem oświadczenia o wystąpieniu z Kościoła LPS władzom kościelnym,

4) -Każda osoba przynależąca do Kościoła LPS ma prawo dobrowolnego wystąpienia.

5) -Osoby niepełnoletnie mają prawo wystąpienia z Kościoła LPS bez konieczności wyrażania pisemnej zgody rodziców i opiekunów prawnych.

Art.11. Członkowie Kościoła LPS mają obowiązek życia zgodnie z zasadami jego doktryny i moralności.

Art.12. Członkowie Kościoła LPS mają prawo:

1) -Udziału w nabożeństwach, obrzędach religijnych i modlitwach,

2) -Udziału w zebraniach, odczytach, koncertach i innych imprezach o celach religijnych, moralnych i edukacyjnych

3) -Uzyskiwania informacji o działalności Kościoła LPS i jego władz,

4) -Wpłacać dobrowolne składki na rzecz Kościoła LPS.

Art.13. Członkowie Kościoła LPS obojga płci mają równe prawa i obowiązki.

Art.14. Duchowni Kościoła LPS powoływani są przez władze kościelne.

Art.15.1. Duchownym Kościoła LPS może zostać powołana osoba, którą spełnia następujące warunki:

1) -Jest pełnoletnia,

2) -Jest członkiem Kościoła LPS,

3) -Jest nieskazitelnego charakteru,

4) -Zyskała aprobatę władz kościelnych.

5) -Duchowny ma prawo do używania tytułu – wielebny.

Art.16.1. Duchowny jest ustanawiany na czas nieokreślony.

Duchowny może zostać pozbawiony swojego statusu, jeżeli:

1) jego postępowanie lub głoszone poglądy są niezgodne z doktryną Kościoła LPS, moralnością i dobrymi obyczajami,

2) rażąco naruszył statut Kościoła LPS,

3) o pozbawieniu duchownego jego statusu decydują władze kościelne.

Art.17. Duchowni Kościoła LPS mają prawo i obowiązek:

1) głoszenia Ewangelii Latającego Potwora Spaghetti i Luźnego Kanonu,

2) organizowania i przewodniczenia obrzędom religijnym oraz modlitwom,

3) udzielania pociechy religijnej wiernym gdziekolwiek się znajdują,

4) współtworzyć zasady wiary,

5) organizowania i prowadzenia działalności charytatywnej oraz imprez o celach edukacyjnych, moralnych i kulturalnych.

 

Oczywiście nie jest to wszystko co stworzyliśmy, dalsza część Statutu jest w fazie Alfa :) nie uporządkowaliśmy jej jeszcze, więc nie nadaje się do przedstawienia szerszemu gronu. Jednak w najbliższym czasie to uczynimy.

Nadal brakuje nam jeszcze 28 osób do 100 potrzebnej aby zarejestrować związek wyznaniowy. Informacje o tym przedsięwzięciu zamieszczone są na stronie zaraz pod obrazkiem Jego Makaronowatości :)

Niebawem zamieścimy również formularz, który każda z osób zdeklarowanych będzie musiała wypełnić. Będziemy go też rozsyłać pocztą elektroniczną.

RAmen Bracia i Siostry! :] Nasz cel jest na wyciągnięcie ręki.

-artur

czwartek, 06 październik 2011 18:58

Boska zagadka Latającego Potwora Spaghetti

Napisał

Jak widać na zamieszczonym zdjęciu, FSM nie tylko był obecny w starożytnym Egipcie, ale do tego Jego jestestwo było tak przewspaniałe, że twórcy jednej z pierwszych cywilizacji musieli stworzyć dla niego kolejny znak w swoim piśmie!

Fakt, że hieroglif ten nie jest otoczony obwolutką, która, co każdy wie, świadczy o tym że dany zapis przedstawia zapis czyjegoś imienia, oznacza dobitnie, że Jego imienia śmiertelnicy nie byli w stanie wymówić!

Kto wie, może archeolodzy się mylą i wszelkie monumenty, które pozostawili za sobą pradawni były stawiane ku chwale Jego Makaronowatości a nie hipotetycznym bogom znad Nilu?

Czyż najwyższy z bogów Egiptu nie był znany pod imieniem RA? Co przypomina nam wybitnie boskie RAmen? Może powinniśmy szukać związku egipskiego RA z obecnym w tamtym czasie w Egipcie członem z języka hebrajskiego "amen"? Co oznacza "niech się stanie".

RA + amen = niech się stanie RA, lub RAmen, co jak wszyscy wiemy jest przepysznym daniem na bazie makaronu znanym z kuchni japońskiej.

Politeizm egipski + monoteizm żydowski + japoński shintoizm - wszystkie te religie mają wspólny mianownik, który jest Jego Makaronowatością!

Chyba przyznacie mi rację, że brzmi to w Jego dowcipnym stylu?

Latający Potwór Spaghetti w swej przebiegłości zostawia nam strzępki wiedzy i wskazówki, ceni dociekliwość, która powinna być podstawową cechą każdego Pastafarianina (oczywiście poza ślepą wiarą w Niego :) ).

 

Pozdrawiam Was Bracia i Siostry i zachęcam do polemiki nad tym tematem,

Nie pozostaje mi nic innego jak powiedzieć - RAmen!

- Artur

poniedziałek, 03 październik 2011 07:56

Kolejny starodawny dowód Wspaniałości Jego Makaronowatości

Napisał

Nasz Przewspaniały FSM pojawiał się już wcześniej na starodawnych hieroglifach i malunkach naściennych. To przecudowne znalezisko z Ameryki Północnej dowodzi Jego bytności wśród Indian jeszcze przed dotarciem pierwszych Piratów do Nowego Świata.

 

RAmen!

wtorek, 27 wrzesień 2011 19:23

Objawienie w Państwie Środka

Napisane przez

Niewiele osób wie, że makaron został wynaleziony w Chinach, gdzie do tej pory jest bardzo popularny (zwłaszcza na północy, gdzie uprawia się głównie zboża, a nie ryż). Według legendy do Włoch przywiózł go Marco Polo.

 

Jak widać Jego Makaronowatość opiekuje się wszystkimi ludami świata i do tej pory objawia się na przeróżne sposoby. Plan metra w Pekinie to tylko jeden z przykładów! FSM ma tam również wielu wyznawców i... TAK! Piratów. Zanim Karaiby zostały odkryte, a piraci berberyjscy zeszli z wielbłądów, morza Azji Południowo-Wschodniej roiły się od piratów. Do dzisiaj z resztą nie pozostają bezpieczne o czym wiedzą wszyscy marynarze, którzy ,usieli przepływać przez cieśninę Malakka.

 

Pastafarianizm jest zatem religią jak najbardziej uniwersalną!

Dołącz do nas na Facebook`u

Koszulki

Najnowsze posty na forumKrzysiu | 20.10.2018

Krzysiu | 19.10.2018

Krzysiu | 16.10.2018

Kalendarz imprez

Znajdź Pastafarian w pobliżu...

POLSKI KOŚCIÓŁ LATAJĄCEGO POTWORA SPAGHETTI | STRONA OFICJALNA