Mały słownik Pastalogiczny cz.1

Pastalogia (pastologia) – nauka* o Latającym Potworze Spaghetti, pastafarianizmie i makaronie. Ponieważ pastafarianizm nie wyklucza ani nie zaprzecza istnienia innych kreatorów niż Potwor, celem pastalogii nie jest udowodnienie, że Latający jest jedynym Kreatorem. Celem pastalogii jest dowodzenie, że Latający jest takim samym Kreatorem jak inni bogowie. Pastalogia narodziła się w Europie na początku XXI wieku co oznacza, że ma pełne prawo czerpać z tradycji judeochrześcijańskiej oraz z różnorodnych nurtów filozoficznych (w tym myśli ateistycznej). Pastalogia – w swoim dążeniu do opisania swoistych dla niej Potwornych przedmiotów badań – jest tak samo równouprawniona jak filozofia, teologia czy nauki przyrodnicze**.
 *Ks. prof. Adam Olszewski stwierdził, że „Teologia jest nauką ponieważ nasze ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zalicza teologię do nauk. I koniec.” Niestety, pastalogia nie jest jeszcze nauką w tym sensie.
 **Pastafarianizm jest religią empiryczną.

~moszym

Dodaj komentarz