Symbole religijne w przestrzeni publicznej

W październiku 2013 Grażyna Juszczyk zdjęła krzyż w pokoju nauczycielskim. W odwecie doznała szykan ze strony władz szkoły. Prawomocne wyroki nie dotyczyły samego krzyża, a faktu, że nauczycielka była w pracy poddana mobbingowi. Nieprawość w postępowaniu dyrekcji potwierdzały sądy kolejnych instancji i wydawały wyroki na korzyść pokrzywdzonej. Te fakty i wyroki podważył właśnie prokurator i minister (sic!) sprawiedliwości inicjując skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego.

W oczach Potwora wszystkie religie są tak samo prawdziwe. Polska Konstytucja też nie odróżnia: ateistów, katolików, muzułmanów, pastafarian, prawosławnych oraz tych wierzących w Zeusa. Według prawa, jednakowo chronione powinny być uczucia ateistów i teistów, a obywatele są równi w ekspresji swoich poglądów. Wszyscy jednak wiemy, że to prawo to fikcja. W praktyce katolicyzm zmonopolizował równość. Kościół rzymskokatolicki jest aktywnym graczem na politycznej scenie i dlatego właśnie on jest hołubiony – mniej lub bardziej – przez kolejne rządy. Teraz, w imię interesów partii rządzącej, została przekroczona kolejna granica – rząd nie tylko jawnie wspiera ulubiony przez siebie kościół, ale zaczyna aktywnie prześladować osoby, które nie są katolikami.

Równość wyznań można osiągnąć albo likwidując z przestrzeni publicznej symbole religijne, albo umieszczając różne symbole obok siebie, respektując i podkreślając pluralizm społeczeństwa. Jednak żadna osoba nie może być prześladowana w pracy, czy poza pracą za to, że domaga się równości i tę ideę wprowadza w życie.

Polityk nie może w imię swoich ambicji politycznych oraz swego upodobania do jednej z religii podważać konstytucyjnych praw obywateli. Oczekujemy, że minister (sic!) sprawiedliwości wycofa się ze swej nieprzemyślanej decyzji i przestanie prześladować polską obywatelkę.

My – wspólnota pastafarian – nie zgadzamy się aby jakakolwiek religia: islam, katolicyzm, pastafarianizm czy protestantyzm były wykorzystywane w rozgrywkach politycznych i służyły jako pretekst do walki z prawami obywatelskimi i prawami człowieka.

Grażyno! Niech Potwór będzie z Tobą! I z nami! Ramen.

~moszym

Dodaj komentarz