Durszlak w każdej szkole! Pasteologia od najmłodszych lat!

„W rozmowie z „Naszym Dziennikiem” mec. dr Paweł Bała poinformował, że w orzeczeniu zarówno Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jak i sądów polskich, jednoznacznie wskazuje się, że „publiczna ekspozycja symboli religijnych nie stanowi naruszenia dóbr osób niebędących wyznawcami określonej religii”.
– Poza tym najwyższy akt prawny w hierarchii źródeł prawa, Konstytucja RP z 1997 r., w preambule wprost wskazuje na chrześcijańskie dziedzictwo Narodu Polskiego. (…) – zauważa adwokat.”

W świetle tych słów zupełnie nie rozumiem wszystkich szykan i nieprzyjemności jakie spotkały naszego Naczelnego Przełożonego w związku z jego pojawianiem się w miejscach publicznych z naszym religijnym nakryciem głowy. Chyba prawo do wolności sumienia i wyznania dotyczy tylko jednej strony…

~matken

Krzyż w szkole dyskryminuje?