Dalsze postępowanie w sprawie rejestracji KLPS

Z racji licznych pytań, o to na jakim etapie jesteśmy w sprawie rejestracji Kościoła Latającego Potwora Spaghetti, przedstawiamy jak na dzień dzisiejszy rysuje się sytuacja.

Jak wiadomo 8 kwietnia wygraliśmy sprawę z Ministerstwem w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, zaś 25 maja otrzymaliśmy pisemne uzasadnienie wyroku, które zamieściliśmy na stronie do wglądu. Od tego czasu obie strony mają możliwość w przeciągu miesiąca wnieść o wniosek kasacyjny w sprawie tego wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jeżeli żadna ze stron nie wyrazi takiego zamiaru wniosek o rejestrację Kościoła Latającego Potwora Spaghetti wraca do ponownego rozpatrzenia przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, które zobligowane będzie do podporządkowania się do wyroku Sądu.

Prawomocny wyrok razem z aktami sprawy trafił do Ministerstwa 25 lipca 2014. Zatem Ministerstwo ponownie ma trzy miesiące czasu na podjęcie decyzji. Oznacza to, że decyzję otrzymamy najpóźniej 25 października 2014.

Chociaż jesteśmy dobrej myśli i liczymy na to, że Ministerstwo wypełni sumiennie swoje obowiązki i nie będzie starało się oceniać wiary w wierze, do czego nie jest ani uprawnione ani powołane, i ostatecznie wpisze KLPS do rejestru kościołów i związków wyznaniowych, to i tak staramy się przygotować na każdą ewentualność. Poprosiliśmy kilku ekspertów o sporządzenie opinii w naszej sprawie, biorących pod uwagę aspekty administracyjne i prawne. Nawiązujemy także współpracę z kilkoma organizacjami, które wesprą nas pod kątem prawnym, gdyby pojawiła się taka konieczność. W razie czego, będziemy gotowi na wszystko 🙂

Oczywiście o wszystkich postępach i nowych wieściach będziemy Was na bieżąco informować. Niech Wasza wiara nie słabnie, gdyż sukces jest pewny, szczególnie że za sobą mamy Jego Makaronowatość 🙂