Rejestracji ciąg dalszy. Kolejna odpowiedź urzędu

Witajcie Bracia i Siostry!

Tak jak obiecaliśmy, trzymamy rękę na pulsie w sprawie Rejestracji Kościoła Latającego Potwora Spaghetti i na bieżąco informujemy o rozwoju tego procesu. W dniu dzisiejszym dostaliśmy kolejną odpowiedź od MAC dotyczącą zasięgania opinii biegłych religioznawców. Jak możecie wyczytać z treści, organ rejestrowy nie zdążył wywiązać się z obowiązującego terminu, jako uzasadnienie przytaczając umowę zawieraną z biegłym. Patrząc na ostatnie zdanie tego pisma, można odczuć, że przedłużona data podjęcia decyzji do 15 marca (swoją drogą z urągającym powadze urzędu błędem wskazującym, że ma być to marzec ubiegłego roku) nie musi być ostateczna, bo w końcu biegły może się nie wyrobić.

Obecnie badamy tę sprawę, zasięgając opinii pomagających nam prawników i osób zaznajomionych z prawem administracyjnym. Interesuje nas, czy kroki podejmowane przez urząd są uzasadnione oraz jakie są nasze możliwości odniesienia się do nich.

W momencie, w którym  dowiemy się czegoś więcej, od razu damy znać.

Nikt nie twierdził, że będzie łatwo. Miejmy wiarę 🙂

RAmen!

Artur i Piotr

Edit:

Po ostatniej odpowiedzi Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji konsultowaliśmy naszą sytuację i możliwości działania z Pastafarianami zaznajomionymi z prawem i postępowaniem administracyjnym. Biorąc pod uwagę ich, a także i Wasze opinie na ten temat podjęliśmy decyzję o naszych kolejnych krokach.

Na tym etapie, nie będziemy jeszcze angażować się w działania prawne związane z składaniem oficjalnej skargi. Założymy domniemanie niewinności urzędników, którzy może trochę nieudolnie, ale w dobrej wierze pragną zasięgnąć rady specjalistów co do decyzji, która wybiega poza poziom ich wiedzy. Wierzymy również, że jedna osoba nie chcę być za taką decyzję odpowiedzialna. Poczekamy do 15 marca. Jednakże, jeżeli w tym czasie okaże się, że sytuacja ewidentnie idzie w złym kierunku rozpoczniemy odpowiednie działania. Postaramy się, aby za pomocą mediów szersze grono opinii publicznej dowiedziało się o nieprzychylności lub niekompetencji polskiego systemu administracyjnego, który na poziomie Ministerstwa kompromituje organy rządzące. Kolejnym krokiem będzie faktyczne skorzystanie z przysługujących nam możliwości prawnych.

Do tego czasu nie pozostaniemy bezczynni. W najbliższym czasie poprosimy przedstawicieli tworzących się już gmin wyznaniowych o wystosowanie uprzejmych pism do MACu, upraszających o jak najszybsze, no i pozytywne, rozpatrzenie naszego wniosku. Działanie to będzie miało na celu pokazanie, że nasza inicjatywa nie ogranicza się wyłącznie do tych 108 osób, które podpisały oświadczenie, ale że sięga zdecydowanie dalej i cały czas interesuje związanych z Potworem obywateli RP. Ponadto, w przypadku dalszych komplikacji, pisma te trafią do akt sprawy i będą działały na naszą korzyść. Za pare dni prześlemy do osób koordynujących spotkania w gminach odpowiednie wzory pism, które na spotkaniach powinni podpisać obecni Pastafarianie. Oczywiście Potwór się nie obrazi, jeśli ktoś nie będzie chciał złożyć swojego autografu.

Obok wysłania opisanych powyżej pism. W najbliższym czasie zapewne zorganizujemy wizytę w MACu w celu zapoznania się z obecnymi materiałami zebranymi przez Ministerstwo w sprawie rozpatrzenia naszego wniosku.

Oczywiście, tak jak wcześniej, o wszystkich posunięciach będziemy na bieżąco informowali. Ponadto prosilibyśmy o nie podejmowaniu działań na własną rękę w tym temacie bez konsultacji z nami. Nie chcielibyśmy, aby w tok tego postępowania wdarł się chaos, a także jednolite działanie i jednolite stanowisko będzie poważniej odczytywane przez odpowiednie organy.

Dodaj komentarz