Rejestracji ciąg dalszy. Odpowiedź w sprawie biegłych

Witajcie Bracia i Siostry!

Urząd odpowiedział na naszą prośbę udziału w rozmowach między organem rejestrującym, a biegłymi.

Urząd wyjaśnia, że istotą dowodu z opinii biegłego jest to, że biegły przygotowuje i opracowuje ją samodzielnie, bez udziału stron i organów. Dopiero po jej sporządzeniu zarówno strona, jak i organ mogą wnosić stosowne uwagi do opinii, wnioskować o wyjaśnienie określonych kwestii, poszerzenie badań, uściślenie i wyjaśnienie wniosków.

Co znaczy, że nie będzie żadnego spotkania i dyskusji pomiędzy organem, biegłymi oraz stroną w tej sprawie, czyli nami.

Urząd podkreśla również, że bez względu na rodzaj i charakter uzasadnienia opinii przez biegłego, organ rejestrujący nie jest z tą opinią w jakimkolwiek stopniu związany. Co oznacza, że organ może ją przyjąć, jeśli uzna za trafną, ale może również całkowicie zdyskwalifikować i przyjąć odmienne zdanie w tej sprawie.

Organ wskazuje również, że biegłym powołanym w sprawie, będzie religioznawca lub religioznawcy, których zadaniem będzie odpowiedzieć na pytanie „Czy w świetle przedstawionych dokumentów można uznać Kościół LPS za wspólnotę religijną, o której mowa w art. 2 ust. 1 o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.”

Wydaje się więc, że będą opiniować w jakim stopniu wiara jest wiarą 🙂

Dlatego w tej chwili pozostaje nam czekać na kolejną odpowiedź, którą urząd jest zobowiązany przedstawić nam w styczniu. Dopiero później, w razie negatywnej decyzji będziemy mogli wnosić ewentualne skargi i zażalenia…

Dodaj komentarz