Rejestracji ciąg dalszy. Wysłanie prośby o udostępnienie miejsca i terminu spotkania z biegłymi

Witamy

Jak się okazuje, urząd powołuje się w ostatnim piśmie na ustawę, zgodnie z którą powinien poinformować nas o miejscu i terminie spotkania z biegłymi. W związku z tym, jako jedna ze stron, będziemy mogli aktywnie uczestniczyć w rozmowach między biegłymi, a organem rejestrującym  (urzędnikiem).

Naturalnie urząd nie poinformował nas o tym terminie, dając tylko do zrozumienia, że odpowie nam w ciągu dwóch miesięcy. Ciekawe dlaczego…?

Dlatego zamierzamy wysłać prośbę do MAC, powołując się na ustawę w związku z art. 10 §1 oraz art. 79 §1 ustawy – Kodeks postepowania administracyjnego, o zawiadomienie o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych przynajmniej na siedem dni przed terminem spotkania.

We wspomnianym zawiadomieniu poprosimy również o wskazanie zakresu wiadomości specjalnych, które są wymagane w sprawie, zakresu zagadnień i pytań będących przedmiotem opinii biegłych oraz wszelkich innych informacji umożliwiających nam przygotowanie się do zadawania pytań biegłym, składania wyjaśnień oraz wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów.

Krótko mówiąc, zamierzamy uczestniczyć w tych tajemniczych obradach między urzędnikiem, a biegłymi. W miarę możliwości nagramy całą debatę na ten temat.

O postępach będziemy informować, jak zwykle na bieżąco.

Ramen!

Dodaj komentarz