Pastapaszport

Odpowiedz
Wiadomość
Autor
Awatar użytkownika
BialySzkwal
Posty: 313
Rejestracja: 1 lis 2014, o 20:31

Pastapaszport

#1 Post autor: BialySzkwal » 12 cze 2017, o 21:15

Umiłowani Bracia i Siostry w kolejności alfabetycznej w Potworze!

W dzisiejszym odcinku Pastafariańskich dokumentów prawdziwy rarytas, uznawany przez wielu za Złoty Durszlak (czy jakos tak - pastafariański odpowiednik Świętego Graala): pastafariański paszport.

Otóż jakiś czas temu złożyłem wniosek o wydanie paszportu wraz ze zdjęciem w Pirackim Kapeluszu. Do wniosku załączyłem podanie:
Biały Szkwał pisze:Wojewoda Mazowiecki

Wniosek o zwolnienie z obowiązku określonego w §3 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych

Proszę o zwolnienie mnie z obowiązku przedstawienia zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Obowiązek ten uważam za sprzeczny z art. 53 pkt 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: "Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych bądź wyznania."

Z poważaniem,
Bardzo miłą panią urzędniczkę poprosiłem o wydanie na pismie ewentualnego wezwania do uzupełnienia braku. Argumentowałem (zgodnie z prawdą), że Wielebny (chyba proboszcz), którego poprosiłem o takie zaświadczenie zrobił wielkie oczy, powiedział, że po raz pierwszy spotkał się z takim żądaniem, i zapewnił, że takie zaświadczenie nie powinno być mi potrzebne.

W dniu dzisiejszym otrzymałem wezwanie do uzupełnienia braków:
pastapassport0001.jpeg
pastapassport0002.jpeg
Moja odpowiedź:
Biały Szkwał pisze:Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Spraw Obywatelskich
Oddział Paszportów

UZUPEŁNIENIE BRAKÓW W PODANIU

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 6.06.2017 przesyłam zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej: kopię Świadectwa Chrztu. Jest to jedyny dokument, jaki posiadam, który w mojej opinii spełnia wymogi rozporządzenia MSWiA z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych

W przypadku, gdyby w opinii Urzędu zaświadczenie to nie spełniało wymogów rozporządzenia, wnoszę o przesłanie wzoru właściwego zaświadczania oraz wyznaczenie przynajmniej 30-dniowego terminu na uzupełnienie braków.
Wniosek swój motywuję tym, że Wielebny, z którym rozmawiałem o możliwości wystawienia zaświadczenia, był wyraźnie zaskoczony wymogiem Urzędu i zdawał się nie wiedzieć, w jaki sposób powinien takie zaświadczenie wystawić. W związku z tym oczekuję, iż uzyskanie innego dokumentu niż przedstawiony może zająć więcej czasu.

Oryginału Świadectwa Chrztu nie załączam, bowiem w sytuacji, gdyby Świadectwo Chrztu okazało się w rozumieniu Urzędu dokumentem niewystarczającym, przedstawienie go Wielebnemu może przyspieszyć proces wydania właściwego dokumentu.

Jeśli jednak Urząd uzna, że Świadectwo Chrztu spełnia wymogi rozporządzenia - zobowiązuję się niezwłocznie dostarczyć jego oryginał.

Z poważaniem,
C.D.N.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Stwórca wybacza, Darwin nie.

Darwin to pamiętliwy d**ek.

doradora
Posty: 160
Rejestracja: 18 sie 2015, o 09:56

Re: Pastapaszport

#2 Post autor: doradora » 13 cze 2017, o 08:48

no ciekawostka, smaczek taki
zobaczymy co odpiszą :twisted:

Awatar użytkownika
BialySzkwal
Posty: 313
Rejestracja: 1 lis 2014, o 20:31

Re: Pastapaszport

#3 Post autor: BialySzkwal » 13 cze 2017, o 11:22

Nieodgadnione są wyroki Potwora i urzędników... ;)
Stwórca wybacza, Darwin nie.

Darwin to pamiętliwy d**ek.

Awatar użytkownika
BialySzkwal
Posty: 313
Rejestracja: 1 lis 2014, o 20:31

Re: Pastapaszport

#4 Post autor: BialySzkwal » 5 lip 2017, o 01:17

Z odmową na drodze decyzji administracyjnej się liczyłem, ale żeby pozostawić bez rozpatrzenia wniosek, który uzupełniłem dokładnie tak, jak w żądaniu?

Potworze, zmiłuj się nad nami!

[skan wkleję, gdy dorwę się do skanera]
Stwórca wybacza, Darwin nie.

Darwin to pamiętliwy d**ek.

Awatar użytkownika
BialySzkwal
Posty: 313
Rejestracja: 1 lis 2014, o 20:31

Re: Pastapaszport

#5 Post autor: BialySzkwal » 5 lip 2017, o 18:05

paszport_0001.jpeg
paszport_0002.jpeg
Skąd kierownik wytrzasnął to kryterium i dlaczego nie wspomniał o nim we wcześniejszym wezwaniu? Nie wiem.

[EDIT]

To niesamowite, ale Mazowiecki Urząd Wojewódzki ma w systemie ePUAP sprawę "Uzgadnianie czasu i trasy przemarszu pielgrzymki na terenie województwa", ale nie ma "Skargi, wnioski, zapytania do urzędu"...
Na szczęście jest "Pismo ogólne" z opcją "skarga".
BiałySzkwał pisze:Na mocy art. 227 Kodeksu Postępowania Administracyjnego składam skargę na postępowanie ***, Kierownika Oddziału Paszportów.

ZARZUCAM Kierownikowi brak należytej staranności oraz naruszenie praworządności i interesu skarżącego w sprawie ***, a mianowicie:
- naruszenie art. 8 i 9 KPA poprzez nieudzielenie wnioskodawcy informacji, czy przedłożony dokument jest wystarczający, o którą wnioskodawca prosił w piśmie z dnia 12.06.2017,
- naruszenie art. 7, 8, 9 i 10 KPA poprzez podjęcie decyzji bez umożliwienia wnioskodawcy wyjaśnienia powstałych w sprawie wątpliwości,
- naruszenie art. 6, 7, 7a i 8 poprzez rozszerzenie na niekorzyść wnioskodawcy wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra SWiA z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych,
- naruszenie art. 6, 7 i 8 KPA poprzez pozostawienie bez rozpatrzenia wniosku spełniającego wszystkie wymagania formalne określone w rozporządzeniu,
- naruszenie art. 7 i 8 KPA poprzez pozostawienie bez rozpatrzenia wniosku uzupełnionego o dokument WSKAZANY W WEZWANIU z dnia 6 czerwca 2017.

ŻĄDAM niezwłocznego prawidłowego rozpatrzenia przedmiotowego wniosku z zachowaniem zasad określonych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

UZASADNIENIE

Dnia 2 czerwca 2017 w związku ze zmianą nazwiska złożyłem wniosek o wymianę paszportu. Do wniosku dołączyłem fotografię w nakryciu głowy noszonym zgodnie z zasadami mojego wyznania oraz wniosek o zwolnienie z obowiązku określonego w par. 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra SWiA z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych.

W wezwaniu z dnia 6 czerwca 2017 Kierownik poinformowała o braku możliwości zwolnienia z rzeczonego obowiązku i wezwała do załączenia „zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej” w ciągu 7 dni pod rygorem pozostawienia podania bez rozpoznania.

Zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej przesłałem listem poleconym dnia 13 czerwca 2017 (przesyłkę odebrano 19 czerwca 2017) wraz z prośbą, aby w sytuacji, gdyby zaświadczenie to zostało uznane za niewystarczające:
wskazać, jakie powinien być właściwy wzór zaświadczenia,
wyznaczyć przynajmniej 30-dniowy termin na uzupełnienie braku.
Prośba ta została całkowicie zignorowana.

W piśmie z dnia 27 czerwca 2017 Kierownik stwierdziła, że nakrycie głowy ma być zgodne z zasadami WYZNANIA WSKAZANEGO W ZAŚWIADCZENIU. Nie ma o tym mowy ani w rozporządzeniu ministra, ani w wezwaniu z dnia 6 czerwca 2017. Tym samym Kierownik naruszyła w mojej opinii zasadę praworządności (art. 6 i 7 KPA) oraz postępowania w sposób budzący zaufanie uczestników postępowania (art. 8 KPA). Jedynym wymogiem dotyczącym zaświadczenia o przynależności do wyznania, określonym zarówno w rozporządzeniu, jak i w wezwaniu, było jego zarejestrowanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które to KRYTERIUM ZOSTAŁO SPEŁNIONE.

Kierownik najwyraźniej zignorowała MOŻLIWOŚĆ PRZYNALEŻENIA DO WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO WYZNANIA, co przy skomplikowanej procedurze wystąpienia z kościoła katolickiego nie jest rzadką sytuacją. Kierownik nie podjęła czynności zmierzających do ustalenia stanu faktycznego (art. 7 KPA), nie poinformowała mnie (wbrew mojej prośbie) o swoich wątpliwościach (art. 9 KPA) ani też nie umożliwiła mi wypowiedzenia się w celu złożenia wyjaśnień (art. 10 KPA).

Wobec możliwych wątpliwości co do treści normy prawnej, Kierownik zobowiązana była zinterpretować normę na korzyść wnioskującego (art. 7a KPA), bowiem pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia jest de facto ograniczeniem mojego konstytucyjnego prawa do praktykowania i uzewnętrzniania mojej religii (art. 53 ust. 2 Konstytucji RP).

W szczególności jednak NIEDOPUSZCZALNYM BYŁO POZOSTAWIENIE WNIOSKU BEZ ROZPATRZENIA PO LITERALNYM WYKONANIU WEZWANIA DO UZUPEŁNIENIA BRAKÓW.
W tej sytuacji skarga jest konieczna i uzasadniona.

Z poważaniem,
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Stwórca wybacza, Darwin nie.

Darwin to pamiętliwy d**ek.

Awatar użytkownika
BialySzkwal
Posty: 313
Rejestracja: 1 lis 2014, o 20:31

Re: Pastapaszport

#6 Post autor: BialySzkwal » 27 lip 2017, o 06:52

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI pisze:Szanowny Panie,

odpowiadając na skargę z 4 lipca 2017 r., po wnikliwym zapoznaniu się z jej treścią oraz po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, informuję, że uznaję przedmiotową skargę za bezzasadną w całości.
Wyjaśniam, że stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy z 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 758), dokument paszportowy wydaje się na wniosek osoby pełnoletniej po przedłożeniu wymaganych dokumentów, pobraniu danych biometrycznych i uiszczeniu należnej opłaty. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz.U. nr 152, poz. 1026 ze zm.) w § 3 ust. 1 pkt 3 dokładnie określa, że osoba ubiegająca się o wydanie dokumentu paszportowego składa kolorową fotografię
o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów
z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, ubiegająca się
o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego, może złożyć fotografię, o której mowa
w § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, przedstawiającą ją w nakryciu głowy, które nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy. W taki przypadku należy przedłożyć zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej (§ 3 ust. 3 wspomnianego rozporządzenia).
Do wniosku paszportowego złożonego 2 czerwca 2017 r. załączył Pan fotografię
w nakryciu głowy (kapeluszu pirackim), które – jak Pan twierdził – jest noszone zgodnie z zasadami pastafarian. Ponadto, wniósł Pan o zwolnienie z obowiązku przedstawiania zaświadczenia
o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w RP.
Z uwagi na fakt, że przepisy nie przewidują uznaniowości organu w tej materii, a złożony wniosek paszportowy nie spełniał wszystkich wymogów określonych w § 3 wspomnianego rozporządzenia, pismem z 6 czerwca 2017 r. został Pan wezwany do uzupełnienia, w trybie art.
64 § 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), braku formalnego w podaniu. W treści wezwania jednoznacznie określono, jakie wymogi musi spełniać fotografia oraz jaki wyjątek od tych wymogów przewidują przepisy dla osób należących do wspólnot wyznaniowych zarejestrowanych w RP. Dotyczy on możliwości załączenia fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy, o ile przedłożone zostanie zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w RP, a określone nakrycie głowy jest noszone zgodne
z zasadami tego wyznania.
Realizując powyższe wezwanie, 19 czerwca 2017 r. przekazał Pan drogą pocztową kopię świadectwa chrztu wystawionego przez Proboszcza Parafii Rzymsko-katolickiej *** w *** z 29 lipca 2005 r. wraz z prośbą o wskazanie wzoru zaświadczenia i wydłużenie terminu na uzupełnienie braku, jeżeli przesłany dokument zostanie uznany za niewystarczający.
Pragnę zauważyć, że wyznaczenie dodatkowego terminu na uzyskanie przez Pana odpowiedniego zaświadczenia, w ocenie organu, było niezasadne. Wyznanie rzymskokatolickie nie obliguje bowiem swoich wyznawców do noszenia nakrycia głowy, które ma Pan na załączonym zdjęciu. Tym samym nie jest możliwe uzyskanie jakiegokolwiek zaświadczenia z tej wspólnoty, które by to potwierdziło. Również przedłożenie zaświadczenie o przynależności do Kościoła Latającego Potwora Spaghetti (pastafarianizm), o którym wspominał Pan przy składaniu wniosku, nie zwolniłoby Pana
z obowiązku przedłożenia fotografii bez nakrycia głowy, ponieważ wspólnota ta nie jest zarejestrowana w RP
. Jednocześnie nie deklarował Pan zamiaru przedłożenia odpowiedniej fotografii. W związku
z tym, podanie pozostawiono bez rozpoznania, o czym został Pan zawiadomiony pismem z 27 czerwca 2017 r.
Reasumując, podniesione przez Pana zarzuty uznaję za bezzasadne, a w postępowaniu kierownika Oddziału Paszportów nie dopatruję się żadnych nieprawidłowości.
Wniosek paszportowy zawierał braki formalne, które nie zostały uzupełniane w wyznaczonym terminie, dlatego też został pozostawiony bez rozpoznania. Nadmieniam, że jedynie kompletny wniosek wszczyna postępowanie o wydanie paszportu, a samo wydanie dokumentu jest czynnością materialno-techniczną, a nie decyzją.

Pouczenie
Zgodnie z art. 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana
za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.
Wyróżnienie moje - stanowczo jesteśmy dyskryminowani przez brak rejestracji.

Czy ja mam omamy, czy urzędnik? W rozporządzeniu nie widzę słówka "tego" ("nakrycie głowy jest noszone zgodne z zasadami tego wyznania")
Ostatnio zmieniony 27 lip 2017, o 07:21 przez BialySzkwal, łącznie zmieniany 1 raz.
Stwórca wybacza, Darwin nie.

Darwin to pamiętliwy d**ek.

Awatar użytkownika
BialySzkwal
Posty: 313
Rejestracja: 1 lis 2014, o 20:31

Re: Pastapaszport

#7 Post autor: BialySzkwal » 27 lip 2017, o 07:18

Odpowiedź:
Żądanie uzupełnienia postanowienia o pouczenie o prawie do zażalenia

Na podstawie art. 111 w związku z art. 125 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2017 r. - Dz.U. 2017, poz. 1257) wnoszę o zamieszczenie pouczenia co do prawa do zażalenia dla postanowienia *** z dnia 26.07.2017 wydanego przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie w sprawie skargi na postępowanie Kierownika Oddziału Paszportów, które otrzymałem dnia 27.07.2017.

Postanowienie zawiera rażący błąd rzeczowy polegający na rozszerzeniu par. 3 ust. 3 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz.U. nr 152, poz. 1026 ze zm.) o słowa: ", a określone nakrycie głowy jest noszone zgodne z zasadami tego wyznania".
Stwórca wybacza, Darwin nie.

Darwin to pamiętliwy d**ek.

Odpowiedz

Wróć do „Pastafariańskie dokumenty”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość